Preglednica EN32-6: Gibanje indeksa energetske intenzivnosti za celotno rabo energije v gospodinjstvih ter glavne namene rabe energije glede na leto 2009
200920102011201220132014
Gospodinjstva - SKUPAJ2009=1001009794918986
Ogrevanje2009=1001009592898682
Topla voda2009=10010010210210110099
Veliki gospodinjski aparati2009=1001009999979593
Vir: Institut Jo┼żef Stefan, 2015

Nazaj na kazalec