Preglednica EN32-4: Povpre─Źne emisije CO2 za nova osebna vozila v Sloveniji od leta 2004
2004200520062007200820092010201120122013
SlovenijagCO2/km153157155156156152144140133126
2014
SlovenijagCO2/km121
Vir: EEA, 2015

Nazaj na kazalec