Preglednica EN32-1: Deleži rabe energije v prometu po vrstah prevoza za leta 2000, 2005, 2010, 2012 in 2013
20002005201020122013
Avtomobili%73.667.461.962.262.1
Tovorna vozila%19.526.432.933.633.6
Avtobusi%2.72.41.91.31.2
Motorji%0.10.30.40.40.4
Železnice%1.91.91.31.21.2
Letala%2.11.61.61.31.5
Vir: Agencija RS za okolje, 2015; Statistični urad RS, 2015

Nazaj na kazalec