Preglednica EN31-7: Povprečna letna rast proizvedene električne energije iz SPTE v obdobju 2004-2013
2004200520062007200820092010201120122013
EU-28%10.511.110.910.91111.411.711.211.711.7
Slovenija%6.47.37.47.26.76.26.97.17.57.1
Vir: Statistični urad RS, 2015

Nazaj na kazalec