Preglednica EN31-5: Proizvodnja električne energije v enotah SPTE v obdobju 2002-2013 ter linearno približevanje cilju leta 2010
2002200320042005200620072008200920102011
Proizvodnja el. energije GWh14600138211527215117151151504316398164031644016059
Dejanska proizvodnja el. energije v SPTEGWh872.6909.8977.41104.711231087.711061025.21134.61145.3
Ciljna premica po ReNEP 2010GWh960104011201200128013601440152016001600
Delež električne energije iz SPTE%66.66.47.37.47.26.76.36.97.1
20122013
Proizvodnja el. energije GWh1573616103
Dejanska proizvodnja el. energije v SPTEGWh1184.81149.4
Ciljna premica po ReNEP 2010GWh16001600
Delež električne energije iz SPTE%7.57.1
Vir: Statistični urad RS, 2015

Nazaj na kazalec