Preglednica EN31-2: Razdelitev oskrbe z energijo na sektorje rabe končne energije in izgube v pretvorbi in prenosu, 2014
Izguba v pretvorbiRaba v pretvorbi in v energetskem sektorjuIzguba v omrežjihNe-energetska raba energijePredelovalne dejavnosti in gradb.PrometGospodinjstvaOstala poraba
Delež v oskrbi z energijo[%]26.51.71.50.718.627.515.77.9
Vir: Institut Jožef Stefan, 2015; Statistični urad RS, 2015

Nazaj na kazalec