Preglednica EN30-5: Deleži v rabi električne energije po sektorjih v Sloveniji za leta 1992, 2000 in 2014
199220002014
Pred. dej. in gradb.GWh466054906057
PrometGWh147265136
GospodinjstvaGWh240426013125
Ostala rabaGWh151621663141
SkupajGWh87271052212459
Pred. dej. in gradb.%53.452.248.6
Promet%1.72.51.1
Gospodinjstva%27.524.725.1
Ostala raba%17.420.625.2
Vir: Statistični urad, 2015

Nazaj na kazalec