Preglednica EN30-3: Deleži različnih goriv v prirastu proizvodnje električne energije, 2000-2013
Trdna goriva (premog in lignit)Tekoča gorivaPlinasta gorivaJedrska energijaOVE (HE, les, biogoriva)Ostalo
EU-28%-28.9-54.912-30.8197.15.5
SI%10.8-1.98.821.948.312.2
Vir: Statistični urad, 2015; Evropski statistični urad, 2015

Nazaj na kazalec