Preglednica EN30-2: Struktura proizvodnje električne energije po gorivih v Sloveniji in EU v letih 2000 in 2013
EU-28 2000EU-15 2000EU-10 2000SI 2000 - EU-28 2013EU-15 2013EU-10 2013SI 2013
Trdna goriva (premog in lignit)GWh92633768058820833146118622716296041937604876
Tekoča gorivaGWh1809601621591305455594854978588427
Plinasta gorivaGWh5125294787842099529353918149999525554509
Jedrska energijaGWh944993863915574444761876836783912671355300
OVE (HE, les, biogoriva)GWh418150378272165523904854430771447472565094
OstaloGWh44552402993942056661520873386301
Proizvodnja el. energ.GWh30275212604017320318136243248864278683034593316087
Trdna goriva (premog in lignit)%30.626.16533.826.522.65630.3
Tekoča goriva%66.24.10.41.81.82.60
Plinasta goriva%16.918.46.62.216.617.97.43.2
Jedrska energija%31.233.217.934.92728.119.432.9
OVE (HE, les, biogoriva)%13.814.55.228.726.327.713.731.7
Ostalo%1.51.51.201.71.911.9
Vir: Statistični urad, 2015; Evropski statistični urad, 2015

Nazaj na kazalec