Preglednica ZR5-2: Število dni s preseženo mejno povprečno dnevno vrednostjo koncentracije SO2 (125 μg/m3) (lahko presežena največ trikrat v koledarskem letu) 

1992199319941995199619971998199920002001
mestno ozadještevilo dni362364130110
Ljubljana Bežigradštevilo dni382823111000
Hrastnikštevilo dni502844340211
Velenještevilo dni4110020100
Celještevilo dni5036188040020
Nova Goricaštevilo dninpnpnpnpnpnpnpnpnpnp
predmestno ozadještevilo dni44421911455521
Trbovlještevilo dni59532521784312
Škaleštevilo dninpnpnpnpnpnp6710
podeželsko ozadještevilo dni1002160112
Kumštevilo dni1002160112
mestno-prometni tipštevilo dni4228157303222
- Maribor centerštevilo dni22710000000
predmestno-industrijski tipštevilo dni41372514221734304452
Šoštanjštevilo dni41372514221734304452
industrijsko-podeželski tipštevilo dni31293222193739322618
- Zavodnje število dni3729341113262827182
- Kovkštevilo dni36557147196548534938
- Vnajnarještevilo dninp000101000
Veliki Vrhštevilo dni63453726322847674132
Graška Goraštevilo dni2732461413131817231
Ravenska vasštevilo dni14111633298090353029
Dobovecštevilo dni10331920244742252221
kmetijsko-podeželski tipštevilo dninpnpnpnpnpnpnpnpnpnp
Murska Sobota - Rakičanštevilo dninpnpnpnpnpnpnpnpnpnp
dovoljeno preseganještevilo dni3333333333
2002200320042005200620072008200920102011
mestno ozadještevilo dni1010000000
Ljubljana Bežigradštevilo dni0000000000
Hrastnikštevilo dni5040000000
Velenještevilo dni0000000000
Celještevilo dni0000000000
Nova Goricaštevilo dni00000000**
predmestno ozadještevilo dni1000000000
Trbovlještevilo dni1001000000
Škaleštevilo dni1000000000
podeželsko ozadještevilo dninpnp00000000
Kumštevilo dninpnp00000000
mestno-prometni tipštevilo dni1141000000
- Maribor centerštevilo dni00000000*0
predmestno-industrijski tipštevilo dni29910100000
Šoštanjštevilo dni29910100000
industrijsko-podeželski tipštevilo dni19181411000000
- Zavodnje število dni9101000000
- Kovkštevilo dni6395021000000
- Vnajnarještevilo dni0000000np00
Veliki Vrhštevilo dni442154000000
Graška Goraštevilo dni4000000000
Ravenska vasštevilo dni55472335000000
Dobovecštevilo dni16151813110000
kmetijsko-podeželski tipštevilo dni0000000***
Murska Sobota - Rakičanštevilo dni0000000***
dovoljeno preseganještevilo dni3333333333
2012201320142015
mestno ozadještevilo dni0000
Ljubljana Bežigradštevilo dni0000
Hrastnikštevilo dni0000
Velenještevilo dni0000
Celještevilo dni0000
Nova Goricaštevilo dni****
predmestno ozadještevilo dni0000
Trbovlještevilo dni0000
Škaleštevilo dni0000
podeželsko ozadještevilo dni0000
Kumštevilo dni0000
mestno-prometni tipštevilo dni0000
- Maribor centerštevilo dni0***
predmestno-industrijski tipštevilo dni0000
Šoštanjštevilo dni0000
industrijsko-podeželski tipštevilo dni0000
- Zavodnje število dni0000
- Kovkštevilo dni0000
- Vnajnarještevilo dni0000
Veliki Vrhštevilo dni0000
Graška Goraštevilo dni0000
Ravenska vasštevilo dni0000
Dobovecštevilo dni0000
kmetijsko-podeželski tipštevilo dni****
Murska Sobota - Rakičanštevilo dni****
dovoljeno preseganještevilo dni3333
Vir: Zbirka podatkov meritev državne mreže za spremljanje kakovosti zraka (DMKZ), Agencija RS za okolje; Zbirka podatkov avtomatskih meritev merilne mreže TE Šoštanj, TE Trbovlje, TE-TO Ljubljana, Elektroinštitut Milan Vidmar, 2016.

Opomba k preglednici ZR5-2: * meritve so ukinjene, np=ni podatka  


Nazaj na kazalec