Preglednica PR10-3: Razvoj števila prometnih nesreč, mrtvih in huje poškodovanih v železniškem prometu v Sloveniji v obdobju 2004-2015
2004200520062007200820092010201120122013
prometne nesrečeindeks (2004 = 100)10082981241333943222427
mrtviindeks (2004 = 100)10042751427592117334242
huje poškodovaniindeks (2004 = 100)100432671983329291424
prometne nesrečeštevilo49404861651921111213
mrtvištevilo12591791114455
huje poškodovaništevilo4218113041141212610
20142015
prometne nesrečeindeks (2004 = 100)3129
mrtviindeks (2004 = 100)258
huje poškodovaniindeks (2004 = 100)1931
prometne nesrečeštevilo1514
mrtvištevilo31
huje poškodovaništevilo813
Vir: Statistični urad RS, SI-STAT podatkovni portal, Prometne nesreče v železniškem transportu, Slovenija, letno, 2016

Nazaj na kazalec