Preglednica PR10-1: Razvoj števila cestno-prometnih nesreč, mrtvih in huje poškodovanih v cestnem prometu v Sloveniji, 1991-2014
1991199219931994199519961997199819992000
cestno-prometne nesreče s poškodovanimi in smrtnimi žrtvamiindeks (1991 = 100)100107115120119116127107126155
mrtviindeks (1991 = 100)100106107109908477677268
huje poškodovaniindeks (1991 = 100)1009996989583816377113
cestno-prometne nesreče s poškodovanimi in smrtnimi žrtvamištevilo5479588262906586654063486951586469298469
mrtvištevilo462492493505415389358309334313
huje poškodovaništevilo2660264225552613253721972156168320472995
2001200220032004200520062007200820092010
cestno-prometne nesreče s poškodovanimi in smrtnimi žrtvamiindeks (1991 = 100)168188213232188205208163157138
mrtviindeks (1991 = 100)60585259565763463730
huje poškodovaniindeks (1991 = 100)101595252484647403933
cestno-prometne nesreče s poškodovanimi in smrtnimi žrtvamištevilo9199102981167612721103091122311414893885897560
mrtvištevilo278269242274258262293214171138
huje poškodovaništevilo268915641393139112661220126310681032865
2011201220132014
cestno-prometne nesreče s poškodovanimi in smrtnimi žrtvamiindeks (1991 = 100)132125119114
mrtviindeks (1991 = 100)31282723
huje poškodovaniindeks (1991 = 100)35322731
cestno-prometne nesreče s poškodovanimi in smrtnimi žrtvamištevilo7218686465426264
mrtvištevilo141130125108
huje poškodovaništevilo919848708826
Vir: Statistični urad RS, Statistični letopisi Republike Slovenije 1993-2012; Statistični urad RS, SI-STAT podatkovni portal, Cestnoprometne nesreče in udeleženci v nesrečah po vrsti ceste, Slovenija, letno, 2016.

Nazaj na kazalec