Preglednica PR12-1: Povprečna starost osebnih avtomobilov v Sloveniji v obdobju 1992-2014
1992199319941995199619971998199920002001*
Slovenijastarost vozil (leta)7777777777
2002200320042005200620072008200920102011
Slovenijastarost vozil (leta)7778888888
201220132014
Slovenijastarost vozil (leta)999
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Evidenca registriranih vozil – zbirka podatkov, 2006; Statistični urad RS, Povprečna starost osebnih avtomobilov, 2015.


*Opomba k preglednici PR12-1: prelom v podatkovnem nizu, za razlago glej metodologijo


Nazaj na kazalec