Preglednica ZR12-6: Izpusti živega srebra (Hg) po kategorijah virov v Sloveniji, 1990-2014
1990199119921993199419951996199719981999
Proizvodnja elektrike in toplotet0.1610.1450.1630.1570.1520.1170.1060.1220.1310.11
Raba goriv v industrijit0.0620.0590.0460.040.0350.0380.0360.0320.0380.037
Cestni promett0000000000
Ostali promett0000000000
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorjut0.0430.0530.0440.0370.0290.0260.0250.0210.0210.022
Ubežne emisijet0.0030.0030.0030.0030.0020.0030.0020.0030.0010.001
Industrijski procesi in raba topilt0.0360.0210.0220.020.0220.0210.0170.020.020.02
Odpadkit0.0080.0090.0090.0090.0150.010.010.0210.0210.017
Kmetijstvot0000000000
Skupajt0.3140.2890.2870.2650.2540.2150.1960.2180.2320.207
2000200120022003200420052006200720082009
Proizvodnja elektrike in toplotet0.1070.0840.0940.080.0750.0770.0570.0590.0570.051
Raba goriv v industrijit0.0340.0380.0470.0430.0440.0460.0460.0460.0470.036
Cestni promett0000000000
Ostali promett0000000000
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorjut0.0190.0180.0170.0170.0170.0160.0150.0140.0160.018
Ubežne emisijet0.001000000000
Industrijski procesi in raba topilt0.0230.0230.0240.0270.0290.0310.0330.0340.0340.023
Odpadkit0.0190.0270.0350.0410.0240.0240.0230.0270.0270.03
Kmetijstvot0000000000
Skupajt0.2040.190.2170.2090.1890.1930.1750.180.180.158
20102011201220132014
Proizvodnja elektrike in toplotet0.0530.0530.0510.0490.04
Raba goriv v industrijit0.0350.0340.0320.0310.032
Cestni promett00000
Ostali promett00000
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorjut0.0190.0190.0180.0180.015
Ubežne emisijet00000
Industrijski procesi in raba topilt0.0320.0350.0340.0330.033
Odpadkit0.0510.0510.0480.0470.035
Kmetijstvot00000
Skupajt0.190.1910.1830.1790.155
Vir: Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2016

Nazaj na kazalec