Preglednica ZR12-4: Izpusti kadmija (Cd) po kategorijah virov v Sloveniji, 1990-2014
1990199119921993199419951996199719981999
Proizvodnja elektrike in toplotet0.1030.0930.1030.0990.0950.0980.090.0990.1050.092
Raba goriv v industrijit0.0560.0470.0470.0450.0450.0430.050.0520.0560.023
Cestni promett0.010.0090.010.0110.0130.0140.0160.0160.0140.013
Ostali promett0.0020.0020.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.001
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorjut0.2140.2160.2140.2120.210.2090.2080.2070.2070.207
Ubežne emisijet0.0030.0030.0030.0030.0020.0030.0030.0030.0010.001
Industrijski procesi in raba topilt0.970.7820.7020.6310.5260.5660.5110.2780.2790.278
Odpadkit00000.001000.0020.0020.001
Kmetijstvot0000000000
Skupajt1.3581.1541.081.0010.8930.9340.8790.6580.6650.617
2000200120022003200420052006200720082009
Proizvodnja elektrike in toplotet0.0960.1050.110.1040.1070.1070.110.1120.1110.104
Raba goriv v industrijit0.0250.0490.0550.0680.0730.080.0680.0550.0550.051
Cestni promett0.0140.0140.0140.0150.0150.0160.0170.0190.0220.019
Ostali promett0.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0020.0010.0010.001
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorjut0.2070.1830.1870.190.1930.1970.2010.2050.2090.269
Ubežne emisijet0.001000000000
Industrijski procesi in raba topilt0.310.3240.3040.3490.3720.3760.420.0650.0580.063
Odpadkit0.0010.0020.0040.0040.0010.0010.0010.0020.0010.002
Kmetijstvot0000000000
Skupajt0.6560.6790.6750.7310.7630.7780.8170.4580.4580.508
20102011201220132014
Proizvodnja elektrike in toplotet0.1070.1080.1030.10.077
Raba goriv v industrijit0.0560.0480.0410.0470.062
Cestni promett0.0190.020.020.0190.019
Ostali promett0.0010.0010.0010.0010.001
Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorjut0.280.2790.2780.2880.239
Ubežne emisijet00000
Industrijski procesi in raba topilt0.0670.0620.0670.0890.068
Odpadkit0.0060.0060.0050.0050.003
Kmetijstvot00000
Skupajt0.5360.5240.5160.5490.469
Vir: Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2016

Nazaj na kazalec