Preglednica ZR7-1: Število dni s preseženo ciljno vrednostjo za ozon v slovenskih krajih, ko je najvišja povprečna 8-urna drseča vrednost več kot 120 μg/m3 (letna mejna vrednost znaša 25 dni)v obdobju 2004-2015
2004200520062007200820092010201120122013
mestno ozadještevilo dni43463539332624334041
Ljubljana Bežigradštevilo dni42473741352922303740
Hrastnikštevilo dni31322529262022293432
Celještevilo dni40453338282219273333
Nova Goricaštevilo dni59614648423432465760
Koperštevilo dninpnpnp55605557656669
predmestno ozadještevilo dni25261620181517222219
Trbovlještevilo dni25261620181517222219
podeželsko ozadještevilo dni47595361666048535541
Iskrbaštevilo dni47595361534739404241
Otlicaštevilo dninpnpnpnp787257666869*
mestno-prometni tipštevilo dni1112897339814
Maribor centerštevilo dni86333222*3np
kmetijsko-podeželski tipštevilo dni50482430231915273839
Murska Sobota - Rakičanštevilo dni50482430231915273839
dovoljeno preseganještevilo dni25252525252525252525
20142015
mestno ozadještevilo dni3130
Ljubljana Bežigradštevilo dni2826
Hrastnikštevilo dni2524
Celještevilo dni2320
Nova Goricaštevilo dni4848
Koperštevilo dni5662
predmestno ozadještevilo dni1514
Trbovlještevilo dni1514
podeželsko ozadještevilo dni3731
Iskrbaštevilo dni3731
Otlicaštevilo dni54*48*
mestno-prometni tipštevilo dni99
Maribor centerštevilo dninpnp
kmetijsko-podeželski tipštevilo dni2722
Murska Sobota - Rakičanštevilo dni2722
dovoljeno preseganještevilo dni2525
Vir: Zbirka podatkov avtomatskih meritev državne mreže za spremljanje kakovosti zraka (DMKZ), Agencija Republike Slovenije za okolje, 2015

Nazaj na kazalec