Preglednica OP3-2: Delež ekošol v skupnem številu šol, Slovenija, šolsko leto 2015/16
2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16
ekošoleštevilo535628690705712717710712
druge šoleštevilo18211836186118911907192618172030
ekošole%2934373737373935
druge šole%7166636363636165
Vir: Društvo Doves, 2016; Statistični letopis 2013, Statistični urad RS.

Nazaj na kazalec