Preglednica OP3-1: Ekošole v Sloveniji, 1996-2016
1995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/05
registrirane ekošoleštevilo 23747545978105170206209
nagrajene ekošoleštevilo 001733435679127159175
vse eko šoleštevilo 23747545978105170206209
2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15
registrirane ekošoleštevilo 263307383535628690705712717710
nagrajene ekošoleštevilo 199238284380423560560644646645
vse eko šoleštevilo 263307383535628690705712717710
2015/16
registrirane ekošoleštevilo 712
nagrajene ekošoleštevilo
vse eko šoleštevilo
Vir: Društvo Doves, 2016; Statistični letopis 2013, Statistični urad RS.

Nazaj na kazalec