Preglednica EN22-3: Porazdelitev državnih pomoči po posameznih virih energije v letu 2005
PremogNafta in plinJedrska energijaOVE in URE
2005%48.725.7025.5
2006%47.724.9027.4
2007%52.333.4014.3
2008%51.235.2013.6
2009%28.548.5023
2010%20.149.8030.2
2011%21.331.3047.4
2012%14.728.4056.9
2013%8.223.7068.2
2014%9.727.5062.8
Vir: Ministrstvo za finance, 2015; Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2015; ELES, 2015; Eko sklad, 2015.

Nazaj na kazalec