Preglednica EN22-1: Subvencije v energetiki izražene v stalnih cenah 2000
2005200620072008200920102011201220132014
premogmio € (2000)39.734.735.532.226.924.925.422.617.820.6
nafta in plinmio € (2000)2118.122.722.245.761.837.443.651.858.3
jedrska energijamio € (2000)0000000000
OVE in UREmio € (2000)20.8209.78.521.737.456.587.3149133.1
skupajmio € (2000)81.672.967.962.994.3124.2119.4153.5218.6212
Delež OVE in URE subvencij%0.30.30.10.10.20.30.50.60.70.6
Vir: Ministrstvo za finance, 2015; Ministrstvo za infrastrukturo in prostor , 2015; ELES, 2015, Ekosklad 2015.

Nazaj na kazalec