Preglednica TP1-2: Spremembe vsote površin kategorij pokrovnosti in rabe tal med leti 1995 in 2000, 2000 in 2006 ter 2006 in 2012
vode in mokriščagozd in deloma ohranjene naravne površinekmetijske površineumetne površine
1996-2000ha-75-281113243
2000-2006ha46-672-211837
2006-2012ha0-41220393
Vir: CORINE Land Cover 2000, 2006 in 2012. Evropska agencija za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Geodetska uprava Republike Slovenije, Evropska agencija za okolje, 2007; Evropska agencija za okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2014

Nazaj na kazalec