Preglednica TP6-6: Delež ekoloških kmetijskih zemljišč med vsemi kmetijskimi zemljišči na vodovarstvenih območjih, 2013
PomurskaPodravskaKoroškaSavinjskaZasavskaSpodnjeposavskaJugovzhodnaOsrednjeslovenskaGorenjskaNotranjsko - Kraška
Površina VVO (2014)ha15794.870193.542919.5219752390.81078131214.352119.43761318304.2
Ekološka kmetijska zemljišča na VVO (2014)ha124.474283.7563.4119.4114.2610.3498.1289.1483.8
-
Delež ekoloških kmetijskih zemljišč med vsemi kmetijskimi zemljišči na VVO%1.32.21.411.625.43.114.13.58.617.9
Delež ekoloških kmetijskih zemljišč med vsemi zemljišči na VVO%0.81.10.22.651.1210.82.6
GoriškaObalno - KraškaSLOVENIJA
Površina VVO (2014)ha37848.845155.5388323.7
Ekološka kmetijska zemljišča na VVO (2014)ha989.612275845.1
-
Delež ekoloških kmetijskih zemljišč med vsemi kmetijskimi zemljišči na VVO%20.813.46.1
Delež ekoloških kmetijskih zemljišč med vsemi zemljišči na VVO%2.62.71.5
Vir: Grafični podatki GERK v nadzoru ekološkega kmetijstva 2013, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014; Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014; Vodovarstvena območja, Agencija RS za okolje, 2014

Nazaj na kazalec