Preglednica TP6-5: Raba tal na vodovarstvenih območjih po statističnih regijah, 2014
PomurskaPodravskaKoroškaSavinjskaZasavskaSpodnjeposavskaJugovzhodnaOsrednjeslovenskaGorenjskaNotranjsko - Kraška
Površina VVOha15794.870193.542919.5219752390.81078131214.352119.43761318304.2
Kmetijska zemljišča na VVOha946333601.55971.24852.3470.23638.84318.314112.33378.12697.9
Gozd na VVOha4740.42636535863.416058.11830.76258.625549.928525.126190.914665.3
Pozidane površine na VVOha970.37542.4859.5749.156.4571.7611.86911.8374.4290.7
-
Kmetijska zemljišča na VVO%59.947.913.922.119.733.813.827.1914.7
Gozd na VVO%3037.683.673.176.658.181.954.769.680.1
Pozidane površine na VVO%6.110.723.42.45.3213.311.6
GoriškaObalno - Kraška
Površina VVOha37848.845155.5
Kmetijska zemljišča na VVOha47689185.7
Gozd na VVOha30048.929654.1
Pozidane površine na VVOha700.91303.3
-
Kmetijska zemljišča na VVO%12.620.3
Gozd na VVO%79.465.7
Pozidane površine na VVO%1.92.9
Vir: Grafični podatki GERK v nadzoru ekološkega kmetijstva 2013, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014; Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014; Vodovarstvena območja, Agencija RS za okolje, 2014

Nazaj na kazalec