Preglednica TP6-3: Ekološka kmetijska zemljišča na vodovarstvenih območjih, 2014
Napaka pri transformaciji! XML parser error 3: no element found(2)
Vir: Grafični podatki GERK v nadzoru ekološkega kmetijstva 2013, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014; Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014; Vodovarstvena območja, Agencija RS za okolje, 2014

Nazaj na kazalec