Preglednica TP6-1: Raba tal na vodovarstvenih območjih v Sloveniji v letih 2009 in 2014
20092014
Njivaha38109.938251.5
Nasadha5348.85554.5
Travinjeha51768.447522.3
Zaraščanjeha750511552.3
Gozdha214534213535.2
Pozidanoha19669.220168.7
Zamočvirjenoha172.1172.9
Odprtoha8906.59172
Vodaha18651949.3
VVO Slovenijaha347879347878.8
-
Njiva%1111
Nasad%1.51.6
Travinje%14.913.7
Zaraščanje%2.23.3
Gozd%61.761.4
Pozidano%5.75.8
Zamočvirjeno%00
Odprto%2.62.6
Voda%0.50.6
% VVO Slovenija%1717
Vir: Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014; Vodovarstvena območja, Agencija RS za okolje, 2014

Nazaj na kazalec