Preglednica TP3-3: Pozidane površine v letu 2012 glede na rabo v letu 2008
njivenasaditravinjezaraščanjegozdpozidanodrugovode
Pozidane površine v letu 2012 glede na rabo v letu 2008ha1550.51069.96208.1633.43274.296138.1116.4172.4
Pozidane površine v letu 2012 glede na rabo v letu 2008%1.415.70.6388.10.10.2
Vir: Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 2008 in 2012. MKO, 2012.

Nazaj na kazalec