Preglednica TP3-2: Spremembe pokrovnosti v obdobju 2008 - 2012
njivenasaditravinjezaraščanjegozdpozidanodrugovode
Neto sprememba v pokrovnosti 2008-2012ha13562981-69237954-116092026053-13
Delež sprememb v pokrovnosti 2008-2012%15-222-1016-0
Vir: Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 2008 in 2012. MKO, 2012.

Nazaj na kazalec