Preglednica TP3-1: Struktura rabe tal 2012 po regijah
GorenjskaGoriškaJugovzhodna SlovenijaKoroškaNotranjsko-kraškaObalno-kraškaOsrednjeslovenskaPodravskaPomurskaSavinjska
gozd%69697172726060423358
nasadi%1322161544
njiva%416212722426
pozidano%4344278876
travinje%14141618211921191124
voda%1001000111
zaraščanje%1311261221
drugo%6600011111
SpodnjeposavskaZasavskaSlovenija
gozd%506561
nasadi%523
njiva%1319
pozidano%675
travinje%222218
voda%101
zaraščanje%212
drugo%112
Vir: Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 2008 in 2012. MKO, 2012.

Nazaj na kazalec