Preglednica TP3-0: Struktura rabe tal leta 2012
njivenasaditravinjezaraščanjegozdpozidanodrugovode
2008ha181384517593750782825512413431089613179113430
2012ha182739547403681553620912297341091633784413417
Vir: Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 2008 in 2012. MKO, 2012.

Nazaj na kazalec