Preglednica PR5-2: Obseg zunanjih stroškov prometa po prevoznih načinih leta 2002 in ocena za leto 2010. Izračun za dve različici glede na upoštevanje spodnje (min) ali zgornje (maks) ocene posledic podnebnih sprememb.
2002 - min2002 - maks2010 - min2010 - maks
osebni avtomobilimilijon EUR10211500.81444.31951.8
motorna kolesamilijon EUR42.545.17679.7
avtobusimilijon EUR58.376.263.982.9
cestni potniški promet (skupaj)milijon EUR1121.81622.11584.12114.4
lahka tovorna vozilamilijon EUR119156.2172.4206.2
težka tovorna vozilamilijon EUR310.8392.5365451
cestni tovorni promet (skupaj)milijon EUR429.8548.7537.4657.2
cestni promet skupajmilijon EUR1551.52170.92228.12878.2
železniški potniški promet milijon EUR18.422.22326.9
železniški tovorni prometmilijon EUR97.3109.3143.5156.7
železniški promet skupajmilijon EUR115.7131.5170187.1
letalski prometmilijon EUR5.15.15.95.9
promet (skupaj)milijon EUR1672.42307.524043071.2
Vir: Lep et al., 2004.

Nazaj na kazalec