Preglednica PR5-1: Delež posameznih zunanjih stroškov v nacionalnem BDP leta 2002. Izračun za dve različici glede na upoštevanje spodnje (min) ali zgornje (maks) ocene posledic podnebnih sprememb.
izpustipodnebne spremembe - maksnesrečestroški procesa izgradnje/razgradnje - makshrupstroški procesa izgradnje/razgradnje - minzastojistroški v naravi in pokrajinipodnebne spremembe - minstroški v urbanih okoljih
zunanji stroški% BDP2.72.31.91.30.70.70.50.40.20.1
skupaj - minskupaj - maks
zunanji stroški% BDP7.19.8
Vir: Lep et al., 2004.

Nazaj na kazalec