Preglednica IP1-4: Druga okoljska priznanja v Sloveniji
1997199819992000200120022003200420052006
odgovorno ravnanještevilo00000012173448
čista proizvodnjaštevilo0000132433333333
ekoprofitštevilo00000020202020
okoljski izdelek letaštevilo224461011121215
okolju prijazno podjetještevilo00001146810
energetsko učinkovito podjetještevilo2345678101111
energetsko učinkoviti projektištevilo0001234566
okolju prijazen postopekštevilo0000001234
mednarodno okoljsko partnerstvoštevilo0000012223
2007200820092010
odgovorno ravnanještevilo63767676
čista proizvodnjaštevilo33333333
ekoprofitštevilo20202020
okoljski izdelek letaštevilo16181819
okolju prijazno podjetještevilo12131314
energetsko učinkovito podjetještevilo12121212
energetsko učinkoviti projektištevilo7777
okolju prijazen postopekštevilo5667
mednarodno okoljsko partnerstvoštevilo3444
Vir: Katalog z okoljskimi priznanji, Gospodarska zbornica Slovenije 2010, Finance 2013

Nazaj na kazalec