Preglednica IP1-3: Število podeljenih okoljskih marjetic na milijon prebivalcev v Sloveniji in primerjava z nekaterimi državami EU
2001200220032004200520062007200820092010
Avstrijašt. podeljenih okoljskih znakov0227111229243748
Danskašt. podeljenih okoljskih znakov18272845535561525256
Italijašt. podeljenih okoljskih znakov132834548295160237336331
Francijašt. podeljenih okoljskih znakov17273243455089137187245
Irskašt. podeljenih okoljskih znakov11000911202424
Nizozemskašt. podeljenih okoljskih znakov2351111119172443
Slovenijašt. podeljenih okoljskih znakov0042333
Švedskašt. podeljenih okoljskih znakov981113151620212627
EU-25št. podeljenih okoljskih znakov1271492232763385087029351063
EU-27št. podeljenih okoljskih znakov881271492232763385087059391067
Avstrijašt. prebivalcev8063640810027381425738201359825429882829848318592835526083752908375290
Danskašt. prebivalcev5368354538350753976405411405542745954470845475791551145155347385534738
Italijašt. prebivalcev56960692569937425732107057888245584623755875171159131287596192906004506860340328
Francijašt. prebivalcev61424036618640886229224162772870632296356364506564007290643691476471631064716310
Irskašt. prebivalcev3899702396419140288514111672420815643125264401335445003044678544467854
Nizozemskašt. prebivalcev16105285161925721625803216305526163342101635799216405399164857871657498916574989
Slovenijašt. prebivalcev1994026199503319964331997590200335820103772010269203236220469762046976
Švedskašt. prebivalcev8909128894078889756709011392904775291132579182927925634793406829340682
EU-25št. prebivalcev454910541457027499459285404461715361463881434466047516468517364470600329472079765472079765
EU-27št. prebivalcev484635119486646114488797929491134938493210397495291925497686229499705496501105661501105661
Avstrijašt. okoljskih znakov/mio preb.00.20.20.91.31.43.52.94.45.7
Danskašt. okoljskih znakov/mio preb.3.455.28.39.810.111.19.49.410.1
Italyšt. okoljskih znakov/mio preb.0.20.50.60.91.41.62.73.95.65.5
Francijašt. okoljskih znakov/mio preb.0.30.40.50.70.70.82.54.55.45.4
Irskašt. okoljskih znakov/mio preb.0.30.30002.10.511.42.6
Nizozemskašt. okoljskih znakov/mio preb.0.10.20.30.70.70.711.51.51.5
Slovenijašt. okoljskih znakov/mio preb.0000022.22.32.82.9
Švedskašt. okoljskih znakov/mio preb.10.91.21.41.71.81.11.522.3
povprečje EU-25št. okoljskih znakov/mio preb.00.30.30.50.60.711.41.92.1
povprečje EU-27št. okoljskih znakov/mio preb.0.20.30.30.50.60.7
2011
Avstrijašt. podeljenih okoljskih znakov48
Danskašt. podeljenih okoljskih znakov56
Italijašt. podeljenih okoljskih znakov373
Francijašt. podeljenih okoljskih znakov253
Irskašt. podeljenih okoljskih znakov20
Nizozemskašt. podeljenih okoljskih znakov46
Slovenijašt. podeljenih okoljskih znakov7
Švedskašt. podeljenih okoljskih znakov27
EU-25št. podeljenih okoljskih znakov1145
EU-27št. podeljenih okoljskih znakov1150
Avstrijašt. prebivalcev8375290
Danskašt. prebivalcev5534738
Italijašt. prebivalcev
Francijašt. prebivalcev64716310
Irskašt. prebivalcev4467854
Nizozemskašt. prebivalcev16574989
Slovenijašt. prebivalcev2046976
Švedskašt. prebivalcev9340682
EU-25št. prebivalcev472079765
EU-27št. prebivalcev501105661
Avstrijašt. okoljskih znakov/mio preb.5.7
Danskašt. okoljskih znakov/mio preb.10.1
Italyšt. okoljskih znakov/mio preb.6.2
Francijašt. okoljskih znakov/mio preb.4.5
Irskašt. okoljskih znakov/mio preb.2.8
Nizozemskašt. okoljskih znakov/mio preb.3.4
Slovenijašt. okoljskih znakov/mio preb.2.9
Švedskašt. okoljskih znakov/mio preb.2.4
povprečje EU-25št. okoljskih znakov/mio preb.2.3
povprečje EU-27št. okoljskih znakov/mio preb.
Vir: Evropska komisija, Ecolabel Helpdesk, 2011; Agencija RS za okolje, 2011

Nazaj na kazalec