Preglednica IP1-1: Število organizacij s standardom ISO 14001 na milijon prebivalcev v Sloveniji in primerjava z nekaterimi državami EU
1998199920002001200220032004200520062007
Češkašt. spričeval 42601161743185191288212222112731
Finskašt. spričeval 2064705086877501128882923935822
Italijašt. spričeval 12324352112952153306647857080982512057
Romunijašt. spričeval 11515459636175214542269
Slovenijašt. spričeval 121988136149205338417379438
Španijašt. spričeval 164573600206432284860647386201112513852
Švedskašt. spričeval 30485113702070273023303478368237593800
EU-25št. spričeval 36736479992116707216892890236888434614992757660
EU-27št. spričeval 36746480992616728217442901536748442625147360143
Češkašt. prebivalcev10289621102780981026654610206436102032691021145510220577102510791028718910381130
Finskašt. prebivalcev5159646517130251811155194901520629552197325236611525558052769555300484
Italijašt. prebivalcev56909109569235245696069256993742573210705788824558462375587517115913128759619290
Romunijašt. prebivalcev22488595224554852243045721833483217727742171125221658528216102132156511921528627
Slovenijašt. prebivalcev1978334198775519900941994026199503319964331997590200335820103772010269
Španijašt. prebivalcev39802827400497084047672340964244416637024234534243038035437582504447463145283259
Švedskašt. prebivalcev8854322886142688827928909128894078889756709011392904775291132579182927
EU-25št. prebivalcev450898791452121151453217103454910541457027499459285404461715361463881434466047516468517364
EU-27št. prebivalcev481617757482767512483797028484635119486646114488797929491134938493210397495291925497686229
Češkašt. spričeval/mio preb.4611173151126207215263
Finskašt. spričeval/mio preb.409198132144216168176177155
Italijašt. spričeval/mio preb.24923385382121166202
Romunijašt. spričeval/mio preb.000124173567105
Slovenijašt. spričeval/mio preb.610446875103169208189218
Španijašt. spričeval/mio preb.414155077115150197250306
Švedskašt. spričeval/mio preb.3496154232305260386407412414
povprečje EU-25št. spričeval/mio preb.814223747638094107123
povprečje EU-27št. spričeval/mio preb.813213545597590104121
20082009
Češkašt. spričeval 33184684
Finskašt. spričeval 9911107
Italijašt. spričeval 1292214542
Romunijašt. spričeval 38846863
Slovenijašt. spričeval 444390
Španijašt. spričeval 1644316527
Švedskašt. spričeval 44784193
EU-25št. spričeval 6740173510
EU-27št. spričeval 7160680938
Češkašt. prebivalcev1046754210506813
Finskašt. prebivalcev53263145351427
Italijašt. prebivalcev6004506860340328
Romunijašt. prebivalcev2149861621462186
Slovenijašt. prebivalcev20323622046976
Španijašt. prebivalcev4582817245989016
Švedskašt. prebivalcev92563479340682
EU-25št. prebivalcev470600329472079765
EU-27št. prebivalcev499705496501105661
Češkašt. spričeval/mio preb.317446
Finskašt. spričeval/mio preb.186207
Italijašt. spričeval/mio preb.215241
Romunijašt. spričeval/mio preb.181320
Slovenijašt. spričeval/mio preb.218191
Španijašt. spričeval/mio preb.359359
Švedskašt. spričeval/mio preb.484449
povprečje EU-25št. spričeval/mio preb.143156
povprečje EU-27št. spričeval/mio preb.143162
Vir: The ISO Survey of Certifications 2009, 2010; Eurostat, 2012

Nazaj na kazalec