KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Bad

V letih 2016 in 2017 se je trend zmanjševanja specifičnih izpustov novih vozil ustavil, v letu 2018 pa so se celo nekoliko povečali, kar resno ogroža doseganje cilja. Pozitivno je, da se je velika razlika med tovarniškimi podatki o rabi energije in izpustih ter dejanskimi podatki, z uvedbo novega merilnega cikla zmanjšala. Povprečni izpusti vseh vozil so se v letu 2017 močno znižali, vendar so se v letu 2018 ponovno povečali.

Bad

V letu 2018 se je delež OVE v prometu drugo leto zaporedoma povečal in je znašal 5,5 %. S tem je bil še vedno znatno nižji od letnega cilja v AN OVE, kar pomeni zaostanek na poti k cilju za leto 2020 po Direktivi 2009/28/EU. Za doseganje cilja bo potrebno dosledno izvajanje sprejetih ukrepov AN OVE.

Bad

V letu 2018 je prišlo do zmanjšanja števila skupnih potniških kilometrov v javnem potniškem prevozu, s čimer je bil prekinjen večleten pozitiven trend rasti. Potniški kilometri so se povečali v prevozu po železnicah, medtem ko so se v cestnem javnem potniškem prevozu zmanjšali.

Good

Skladno z zastavljenim ciljem je potrebno zagotoviti hitrejšo rast železniškega tovornega prevoza od cestnega prevoza, kar je bilo v opazovanem obdobju zaenkrat tudi doseženo. Delež železniškega prevoza v skupnem tovornem prevozu z vsaj eno točko v Sloveniji še naprej vztraja nad ciljno trajektorijo, vendar je v letu 2018 padel pod indikativni cilj za leto 2020. Število prevoženih tonskih kilometrov v cestnem prevozu se je v opazovanem obdobju 2011−2018 povečalo za 18,4 %. V istem obdobju se je v železniškem prevozu število prevoženih tonskih kilometrov povečalo za 30,4 %.


SLEDI NAM

TWITTER