KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Bad

V letih 2016 in 2017 se je trend zmanjševanja specifičnih emisij novih vozil ustavil, v letih 2018 in 2019 pa so se celo povečale, kar resno ogroža doseganje cilja. Prva ocena za leto 2020 sicer kaže na močno znižanje, vendar je doseganje cilja za leto 2021 še vedno na kritični poti in bo treba okrepiti izvajanje ukrepov na tem področju. Povprečne emisije vseh vozil so se v letih 2018 in 2019 močno znižale.

Bad

V letu 2019 se je delež OVE v prometu povečal že tretje leto zaporedoma in je znašal 8 %. S tem je bil še vedno nižji od letnega cilja v AN OVE, kar pomeni zaostanek na poti k cilju za leto 2020 po Direktivi 2009/28/EU. Za doseganje cilja bo potrebno dosledno izvajanje sprejetih ukrepov AN OVE.

Bad

Po zmanjšanju v letu 2018, se je v letu 2019 število skupnih potniških kilometrov v javnem potniškem prevozu ponovno povečalo. Potniški kilometri so se povečali tako v prevozu po železnicah kot tudi v cestnem javnem potniškem prevozu.

Bad

Skladno z zastavljenim ciljem je potrebno zagotoviti hitrejšo rast železniškega tovornega prevoza od cestnega prevoza, kar v letu 2019 ni bilo doseženo. Delež železniškega prevoza v skupnem tovornem prevozu z vsaj eno točko v Sloveniji je, prvič po letu 2012, padel pod ciljno trajektorijo. Število prevoženih tonskih kilometrov v cestnem prevozu je bilo v letu 2019 20,8 % večje kot v letu 2011. Pri enaki primerjavi v železniškem prevozu se je število prevoženih tonskih kilometrov povečalo za 29,9 %. Potrebno bo zagotoviti dodatno preusmeritev tovornega prevoza na železnice.


SLEDI NAM

TWITTER