KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Izpusti obstojnih organskih onesnaževal v Sloveniji so se v obdobju 1990-2015 zmanjšali, predvsem zaradi kombinacije ciljno usmerjene zakonodaje, izboljšanega nadzora in uporabe najboljših razpoložljivih tehnologij.


Kazalec prikazuje gibanje antropogenih izpustov obstojnih organskih onesnaževal (polikloriranih bifenilov (PCB), policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH), heksaklorobenzena (HCB), dioksinov in furanov) v zrak v obdobju 1990-2015 v Sloveniji in izpuste po kategorijah virov. Kazalec prikazuje izpuste obstojnih organskih onesnaževal v državah Evropske unije za leto 2015.


Grafi

Slika ZR13-1: Izpusti obstojnih organskih onesnaževal v Sloveniji, 1990-2015
Viri: 
Prikaži podatke

HCB

PAH

dioksini in furani

PCB

HCB

PAH

dioksini in furani

PCB

1990

100

100

100

100

46,75

8,73

18,53

610,43

1991

87,15

105,55

93,63

94,25

40,74

9,21

17,35

575,34

1992

80,51

93,50

88,04

86,84

37,63

8,16

16,32

530,09

1993

80,87

83,18

81,03

79,25

37,81

7,26

15,02

483,75

1994

80,44

72,60

71,47

73,12

37,61

6,34

13,25

446,32

1995

80,27

69,25

70,53

69,11

37,52

6,04

13,07

421,85

1996

77,59

65,83

67,91

64,98

36,27

5,75

12,59

396,67

1997

80,58

61,19

66,97

54,90

37,67

5,34

12,41

335,15

1998

80,03

60,48

67,57

54,23

37,41

5,28

12,52

331,06

1999

81,05

59,92

66,03

51,56

37,89

5,23

12,24

314,74

2000

81,94

58,22

66,95

51,03

38,30

5,08

12,41

311,53

2001

81,86

58,42

67,62

49,65

38,27

5,10

12,53

303,10

2002

1,18

61,92

69,99

46,65

0,55

5,40

12,97

284,77

2003

1,17

62,97

71,65

42,85

0,55

5,50

13,28

261,56

2004

1,13

63,64

72,57

41,23

0,53

5,55

13,45

251,67

2005

1,15

64,86

73,96

39,66

0,54

5,66

13,71

242,07

2006

1,16

65,27

75,16

39,10

0,54

5,70

13,93

238,69

2007

1,18

64,76

75,70

37,95

0,55

5,65

14,03

231,64

2008

1,19

64,50

76,86

39,19

0,55

5,63

14,25

239,23

2009

1,21

70,18

82,94

32,82

0,56

6,13

15,37

200,34

2010

1,39

72,61

88,04

34,16

0,65

6,34

16,32

208,55

2011

1,38

72,95

86,46

27,25

0,64

6,37

16,02

166,33

2012

1,32

71,85

83,38

22,77

0,62

6,27

15,45

139,00

2013

1,31

73,39

85,29

23,35

0,61

6,41

15,81

142,56

2014

1,09

64,03

74,16

24,20

0,51

5,59

13,75

147,72

2015

1,12

64,68

75,54

24,50

0,52

5,64

14,00

149,58

Slika ZR13-2: Izpusti polikloriranih bifenilov (PCB) v Sloveniji po sektorjih, 1990-2015
Viri: 
Prikaži podatke

skupaj

Kmetijstvo

Odpadki

Industrijski procesi in raba topil

Ubežne emisije

Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju

Ostali promet

Cestni promet

Raba goriv v industriji

Proizvodnja elektrike in toplote

1990

610,43

0

0,00

608,55

0

0,90

0

0

0,98

0,00

1991

575,34

0

0,00

573,29

0

1,17

0

0

0,88

0,00

1992

530,09

0

0,00

528,51

0

0,91

0

0

0,66

0,00

1993

483,75

0

0,00

482,52

0

0,69

0

0

0,54

0,00

1994

446,32

0

0,01

445,43

0

0,46

0

0

0,43

0,00

1995

421,85

0

0,00

420,99

0

0,36

0

0

0,50

0,00

1996

396,67

0

0,00

395,93

0

0,29

0

0

0,45

0,00

1997

335,15

0

0,01

334,59

0

0,17

0

0

0,38

0,00

1998

331,06

0

0,01

330,42

0

0,14

0

0

0,49

0,00

1999

314,74

0

0,01

314,08

0

0,15

0

0

0,50

0,00

2000

311,53

0

0,01

310,99

0

8,80

0

0

0,44

0,00

2001

303,10

0

0,01

302,50

0

6,56

0

0

0,52

0,00

2002

284,77

0

0,01

284,00

0

5,54

0

0

0,70

0,00

2003

261,56

0

0,02

260,89

0

5,48

0

0

0,60

0,00

2004

251,67

0

7,70

251,01

0

3,43

0

0

0,61

0,00

2005

242,07

0

7,45

241,43

0

1,79

0

0

0,62

2,20

2006

238,69

0

7,28

238,03

0

1,75

0

0

0,63

0,00

2007

231,64

0

8,57

230,96

0

1,71

0

0

0,65

0,00

2008

239,23

0

8,58

238,52

0

1,66

0

0

0,67

9,05

2009

200,34

0

9,73

199,84

0

1,64

0

0

0,47

5,30

2010

208,55

0

0,02

208,08

0

9,65

0

0

0,43

0,00

2011

166,33

0

0,02

165,85

0

6,92

0

0

0,45

5,59

2012

139,00

0

1,80

138,56

0

5,20

0

0

0,41

5,56

2013

142,56

0

1,70

142,13

0

4,05

0

0

0,40

0,01

2014

147,72

0

1,18

147,31

0

2,48

0

0

0,39

5,17

2015

149,58

0

1,07

149,23

0

2,35

0

0

0,34

6,47

Slika ZR13-3: Izpusti polikloriranih bifenilov (PCB) v Sloveniji in državah Evropske unije
Viri: 
Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention), Evropska okoljska agencija (2017)
Prikaži podatke

EU-28

Združeno kraljestvo

Švedska

Španija

Slovenija

Slovaška

Romunija

Portugalska

Poljska

Nizozemska

Malta

Luksemburg

Litva

Latvija

Italija

Irska

Madžarska

Grčija

Nemčija

Francija

Finska

Estonija

Danska

Češka

Ciper

Hrvaška

Bolgarija

Belgija

Avstrija

EU-28

Združeno kraljestvo

Švedska

Španija

Slovenija

Slovaška

Romunija

Portugalska

Poljska

Nizozemska

Malta

Luksemburg

Litva

Latvija

Italija

Irska

Madžarska

Grčija

Nemčija

Francija

Finska

Estonija

Danska

Češka

Ciper

Hrvaška

Bolgarija

Belgija

Avstrija

1990

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

12964,63

6894,13

8,93

24,58

610,43

84,99

134,65

62,75

800,88

0,02

0,15

39,91

9,38

4,27

289,43

43,11

36,29

0

1735,71

183,45

320,87

8,38

110,55

772,90

0,04

483,13

6,24

105,22

194,23

1991

95,48

93,06

93,45

120,56

94,25

92,27

92,93

101,95

108,62

96,35

95,84

101,18

105,52

86,51

97,71

96,86

86,89

0

97,58

98,44

98,99

101,95

93,75

99,88

94,18

94,07

91,70

86,14

90,49

12379,16

6415,45

8,34

29,64

575,34

78,42

125,13

63,97

869,92

0,02

0,14

40,38

9,90

3,70

282,82

41,76

31,53

0

1693,65

180,60

317,64

8,54

103,64

772

0,04

454,46

5,72

90,64

175,76

1992

91,20

87,75

87,41

127,99

86,84

86,76

85,86

103,95

110,07

92,39

91,68

101,00

65,81

71,34

94,79

91,17

58,15

0

96,20

92,09

99,28

66,97

85,21

95,91

99,45

93,04

109,88

77,40

76,18

11823,79

6049,76

7,80

31,47

530,09

73,74

115,61

65,23

881,53

0,02

0,14

40,31

6,18

3,05

274,35

39,30

21,10

0

1669,70

168,95

318,56

5,61

94,20

741,30

0,04

449,49

6,85

81,44

147,97

1993

88,24

82,95

92,18

123,37

79,25

76,45

78,79

105,95

126,40

88,66

87,51

100,64

61,20

62,38

94,87

90,59

63,24

0

95,35

98,95

94,00

60,27

75,80

83,27

108,75

96,47

111,32

73,37

73,60

11439,98

5718,63

8,23

30,33

483,75

64,98

106,10

66,49

1012,28

0,02

0,13

40,17

5,74

2,67

274,58

39,05

22,95

0

1655,05

181,53

301,63

5,05

83,79

643,60

0,04

466,10

6,94

77,20

142,96

1994

83,95

77,79

96,99

127,17

73,12

70,43

71,72

108,06

117,42

88,76

83,35

108,57

56,91

45,48

96,64

86,63

57,37

0

94,73

81,23

93,36

61,48

35,34

81,49

109,30

96,49

94,32

77,80

82,24

10883,17

5363,05

8,66

31,26

446,32

59,86

96,58

67,81

940,43

0,02

0,12

43,33

5,34

1,94

279,70

37,34

20,82

0

1644,31

149,02

299,55

5,15

39,07

629,80

0,04

466,17

5,88

81,86

159,73

1995

80,09

73,23

105,55

149,08

69,11

67,64

64,65

110,22

115,77

80,33

79,19

90,61

53,21

25,10

104,09

84,55

52,07

0

85,47

87,20

91,17

49,22

36,14

80,59

107,06

96,93

85,47

83,58

83,40

10383,21

5048,75

9,42

36,65

421,85

57,49

87,06

69,16

927,18

0,02

0,12

36,17

4,99

1,07

301,26

36,45

18,90

0

1483,57

159,97

292,55

4,12

39,95

622,90

0,04

468,31

5,33

87,95

161,98

1996

74,23

68,95

102,31

138,70

64,98

64,16

57,59

112,46

112,92

79,02

75,03

43,18

51,45

26,81

95,79

84,06

53,49

0

71,60

84,27

86,57

56,41

36,07

71,74

112,05

93,26

101,85

72,27

82,00

9623,08

4753,48

9,13

34,10

396,67

54,53

77,54

70,57

904,35

0,02

0,11

17,24

4,83

1,15

277,26

36,23

19,41

0

1242,72

154,60

277,78

4,72

39,88

554,50

0,05

450,57

6,35

76,04

159,26

1997

70,39

65,33

110,50

118,36

54,90

60,03

50,52

114,78

105,77

77,70

70,86

9,63

45,85

22,19

96,95

76,71

49,84

0

72,80

74,58

83,19

51,55

36,69

57,94

109,08

95,05

86,18

76,68

83,87

9125,46

4504,00

9,86

29,10

335,15

51,02

68,02

72,02

847,10

0,01

0,10

3,84

4,30

0,95

280,61

33,07

18,09

0

1263,57

136,81

266,92

4,32

40,56

447,80

0,04

459,22

5,37

80,68

162,91

1998

66,39

61,13

107,83

122,70

54,23

61,48

43,45

116,95

85,94

386,93

66,70

45,40

43,92

16,41

94,54

72,96

45,45

0

68,43

74,01

82,66

51,94

36,04

59,22

104,13

93,57

89,29

89,35

84,04

8607,71

4214,18

9,62

30,16

331,06

52,25

58,50

73,39

688,30

0,07

0,10

18,12

4,12

0,70

273,63

31,45

16,50

0

1187,75

135,77

265,22

4,35

39,84

457,70

0,04

452,07

5,57

94,02

163,23

1999

61,95

55,58

97,27

122,10

51,56

59,46

36,38

119,23

84,96

290,20

62,54

40,92

41,38

13,65

91,24

78,30

45,46

0

61,31

65,21

72,92

45,05

36,35

62,80

104,13

94,61

68,97

81,09

83,33

8030,94

3831,67

8,68

30,02

314,74

50,54

48,98

74,82

680,45

0,06

0,09

16,33

3,88

0,58

264,09

33,75

16,50

0

1064,17

119,62

233,98

3,77

40,18

485,40

0,04

457,11

4,30

85,32

161,86

2000

37,55

20,31

110,26

131,34

51,03

60,19

29,31

131,74

72,44

193,48

58,38

29,15

37,89

10,19

91,83

82,80

45,32

0

54,64

58,21

71,21

31,29

34,94

0,25

105,43

91,37

61,49

87,49

84,10

4868,45

1400,01

9,84

32,29

311,53

51,15

39,47

82,67

580,19

0,04

0,09

11,63

3,56

0,44

265,77

35,69

16,45

0

948,44

106,79

228,49

2,62

38,62

1,96

0,04

441,44

3,84

92,06

163,35

2001

35,58

19,52

105,36

137,65

49,65

58,99

22,24

143,38

75,01

96,75

54,22

33,54

36,69

13,42

93,13

92,28

46,99

0

43,33

52,83

67,19

50,11

35,91

0,24

105,30

89,85

49,57

89,91

84,37

4612,89

1345,75

9,40

33,84

303,10

50,13

29,95

89,97

600,72

0,02

0,08

13,39

3,44

0,57

269,55

39,78

17,05

0

752,12

96,93

215,60

4,20

39,70

1,89

0,04

434,08

3,09

94,60

163,88

2002

33,48

18,22

105,98

137,76

46,65

55,32

15,17

155,55

79,56

0,02

50,05

39,24

36,30

11,02

93,35

142,33

47,93

0

32,69

41,06

61,90

47,79

34,49

0,25

105,99

89,99

67,75

91,56

84,83

4340,41

1255,89

9,46

33,87

284,77

47,02

20,43

97,61

637,21

0,00

0,07

15,66

3,41

0,47

270,18

61,35

17,40

0

567,48

75,32

198,62

4,00

38,13

1,90

0,04

434,79

4,23

96,34

164,77

2003

31,66

17,18

101,07

140,37

42,85

56,06

8,10

196,23

80,25

0,02

45,89

35,69

36,36

10,43

95,38

172,79

45,91

0

22,36

40,68

61,73

56,78

36,36

0,25

83,81

90,03

77,94

87,82

84,99

4104,54

1184,72

9,02

34,51

261,56

47,65

10,91

123,13

642,71

0,00

0,07

14,25

3,41

0,45

276,06

74,49

16,66

0

388,05

74,62

198,07

4,76

40,20

1,90

0,03

434,98

4,86

92,41

165,08

2004

29,75

16,66

106,72

150,11

41,23

57,28

1,03

225,21

81,98

0,02

41,73

34,69

34,32

10,11

95,48

119,47

44,25

0

10,98

41,72

58,36

44,31

37,67

0,25

81,78

90,10

67,14

83,12

88,36

3856,38

1148,48

9,53

36,90

251,67

48,68

1,39

141,32

656,59

0,00

0,06

13,85

3,22

0,43

276,35

51,50

16,06

0

190,63

76,53

187,26

3,71

41,65

1,95

0,03

435,31

4,19

87,46

171,63

2005

30,89

15,62

106,05

148,71

39,66

65,04

135,10

254,20

84,01

0,02

37,57

31,19

418,66

12,58

95,98

90,24

41,96

0

11,24

40,78

56,26

44,48

39,09

0,24

86,89

90,19

64,59

67,93

90,47

4005,29

1077,16

9,46

36,56

242,07

55,28

181,91

159,51

672,82

0,00

0,06

12,45

39,28

0,54

277,80

38,90

15,23

0

195,10

74,81

180,51

3,73

43,21

1,88

0,03

435,75

4,03

71,48

175,73

2006

31,05

14,75

110,12

159,95

39,10

65,34

118,23

283,24

91,10

0,02

33,41

20,31

244,52

13,94

98,96

86,99

43,54

0

12,19

39,40

57,39

36,37

39,71

0,26

94,42

90,18

67,68

78,31

96,85

4025,55

1016,84

9,83

39,32

238,69

55,53

159,20

177,74

729,56

0,00

0,05

8,11

22,94

0,60

286,42

37,50

15,80

0

211,63

72,28

184,15

3,05

43,90

1,98

0,04

435,68

4,22

82,39

188,10

2007

30,41

14,07

111,91

159,03

37,95

65,85

134,72

312,32

89,22

0,02

29,24

26,50

67,76

16,28

100,13

38,07

43,85

0

12,37

37,25

54,29

21,57

41,50

0,28

102,92

90,20

71,97

62,34

98,20

3942,35

970,12

9,99

39,10

231,64

55,97

181,40

195,99

714,53

0,00

0,04

10,58

6,36

0,70

289,82

16,41

15,91

0

214,75

68,33

174,21

1,81

45,88

2,19

0,04

435,79

4,49

65,59

190,73

2008

30,16

13,35

107,20

156,20

39,19

62,50

128,47

341,35

91,24

0,02

25,08

31,23

64,33

15,64

98,75

41,28

42,09

0

12,88

36,34

50,45

33,46

40,60

0,24

92,50

90,19

69,05

63,24

95,41

3910,13

920,22

9,57

38,40

239,23

53,12

172,98

214,20

730,71

0,00

0,04

12,46

6,04

0,67

285,80

17,79

15,27

0

223,58

66,67

161,89

2,80

44,89

1,87

0,04

435,74

4,31

66,54

185,31

2009

25,88

11,74

71,95

123,09

32,82

42,49

32,46

290,10

89,54

0,02

20,92

47,81

60,55

10,04

73,48

38,20

29,16

0

11,49

31,87

46,74

36,52

36,68

0,21

75,80

89,74

54,15

13,56

83,10

3355,86

809,14

6,42

30,26

200,34

36,12

43,70

182,04

717,13

0,00

0,03

19,08

5,68

0,43

212,68

16,47

10,58

0

199,42

58,46

149,97

3,06

40,55

1,64

0,03

433,57

3,38

14,27

161,40

2010

26,81

11,30

103,35

134,40

34,16

59,92

38,53

81,35

101,17

0,02

16,76

47,12

125,97

10,26

72,82

37,06

34,25

0

13,51

32,95

48,67

49,86

38,14

0,22

67,61

89,77

67,17

90,45

92,16

3475,50

779,16

9,22

33,04

208,55

50,92

51,88

51,04

810,22

0,00

0,02

18,81

11,82

0,44

210,78

15,98

12,43

0

234,47

60,46

156,16

4,18

42,16

1,67

0,03

433,71

4,19

95,17

178,99

2011

25,96

10,96

110,18

127,03

27,25

59,44

31,06

117,31

97,54

0,02

12,59

66,50

33,69

9,47

75,23

32,30

35,82

0

14,06

29,60

48,81

43,21

38,66

0,21

67,61

89,62

75,35

54,61

93,70

3365,26

755,75

9,83

31,23

166,33

50,52

41,83

73,61

781,19

0,00

0,02

26,54

3,16

0,40

217,75

13,92

13,00

0

244,06

54,30

156,63

3,62

42,74

1,65

0,03

432,98

4,70

57,46

182,00

2012

25,04

10,43

98,48

110,42

22,77

62,87

23,00

164,90

98,75

0,02

8,43

22,75

29,79

6,38

77,77

33,10

31,88

0

13,45

30,78

47,87

41,56

36,62

0,21

71,15

89,20

80,33

8,73

90,68

3246,30

719,13

8,79

27,14

139,00

53,43

30,97

103,47

790,85

0,00

0,01

9,08

2,80

0,27

225,08

14,27

11,57

0

233,53

56,47

153,60

3,48

40,48

1,59

0,03

430,94

5,01

9,18

176,13

2013

24,00

10,05

96,25

106,91

23,35

62,61

21,19

94,65

94,09

0,02

4,27

10,70

31,09

6,10

70,60

33,71

20,63

0

13,83

30,28

47,39

47,04

35,69

0,20

105,54

89,06

74,68

4,58

92,62

3111,27

693,07

8,59

26,28

142,56

53,21

28,54

59,39

753,53

0,00

0,01

4,27

2,92

0,26

204,34

14,53

7,49

0

240,04

55,56

152,04

3,94

39,46

1,57

0,04

430,27

4,66

4,81

179,89

2014

23,25

9,59

101,31

108,01

24,20

67,83

21,47

95,45

85,56

0,02

0,11

12,88

29,12

6,02

68,39

37,99

24,32

0

13,36

25,92

48,90

50,41

37,33

0,21

109,77

88,73

54,36

10,56

92,62

3013,79

660,90

9,04

26,55

147,72

57,64

28,90

59,90

685,22

0,00

0,00

5,14

2,73

0,26

197,95

16,38

8,83

0

231,95

47,55

156,91

4,22

41,27

1,59

0,04

428,70

3,39

11,11

179,89

2015

22,79

9,04

101,90

108,44

24,50

68,63

22,98

96,91

84,66

0,02

0,11

12,44

27,46

4,94

67,48

39,49

34,43

0

13,39

25,18

47,34

50,53

37,65

0,21

105,43

87,96

54,63

2,67

90,99

2955,02

622,94

9,09

26,66

149,58

58,33

30,95

60,81

678,05

0,00

0,00

4,97

2,58

0,21

195,30

17,02

12,50

0

232,49

46,20

151,89

4,23

41,63

1,64

0,04

424,96

3,41

2,81

176,73

Slika ZR13-4: Izpusti dioksinov in furanov v Sloveniji po sektorjih, 1990-2015
Viri: 
Prikaži podatke

skupaj

Kmetijstvo

Odpadki

Industrijski procesi in raba topil

Ubežne emisije

Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju

Ostali promet

Cestni promet

Raba goriv v industriji

Proizvodnja elektrike in toplote

1990

18,53

0

0,00

5,17

0,00

10,96

0,00

0,29

1,55

0,56

1991

17,35

0

0,00

3,29

0,00

11,90

0,00

0,27

1,37

0,51

1992

16,32

0

0,00

3,29

0,00

11,02

0,00

0,30

1,13

0,57

1993

15,02

0

0,00

2,86

0,00

10,28

0,00

0,36

0,97

0,54

1994

13,25

0

0,00

1,94

0,00

9,51

0,00

0,41

0,85

0,53

1995

13,07

0

0,00

1,98

0,00

9,19

0,00

0,44

0,91

0,55

1996

12,59

0

0,00

1,67

0,00

9,01

0,00

0,49

0,91

0,50

1997

12,41

0

0,00

1,86

0,00

8,66

0,00

0,49

0,85

0,55

1998

12,52

0

0,00

1,99

0,00

8,52

0,00

0,43

1,00

0,58

1999

12,24

0

0,00

2,00

0,00

8,55

0,00

0,42

0,76

0,51

2000

12,41

0

0,00

2,31

0,00

8,43

0,00

0,43

0,71

0,53

2001

12,53

0

0,00

2,26

0,00

8,29

0,00

0,44

0,97

0,58

2002

12,97

0

0,00

2,32

0

8,40

0,00

0,42

1,22

0,61

2003

13,28

0

0,00

2,52

0

8,55

0,00

0,41

1,21

0,58

2004

13,45

0

0,00

2,58

0

8,63

0,00

0,38

1,26

0,60

2005

13,71

0

0,00

2,66

0

8,73

0

0,37

1,33

0,62

2006

13,93

0

0,00

2,88

0

8,80

0

0,36

1,25

0,63

2007

14,03

0

0,00

3,00

0

8,86

0

0,36

1,17

0,65

2008

14,25

0

0,00

2,99

0

8,95

0,00

0,38

1,20

0,72

2009

15,37

0

0,00

2,13

0

11,32

0,00

0,35

0,93

0,64

2010

16,32

0

0,00

2,73

0

11,67

0,00

0,33

0,93

0,65

2011

16,02

0

0,00

2,70

0

11,43

0,00

0,34

0,89

0,67

2012

15,45

0

0,00

2,43

0

11,27

0,00

0,32

0,79

0,64

2013

15,81

0

0,01

2,49

0

11,58

0,00

0,29

0,82

0,62

2014

13,75

0

0,01

2,41

0

9,64

0,00

0,27

0,93

0,49

2015

14,00

0

0,01

2,39

0

9,95

0,00

0,27

0,86

0,52

Slika ZR13-5: Izpusti dioksinov in furanov v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2015
Viri: 
Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention), Evropska okoljska agencija (2017)
Prikaži podatke

EU-28

Združeno kraljestvo

Švedska

Španija

Slovenija

Slovaška

Romunija

Portugalska

Poljska

Nizozemska

Malta

Luksemburg

Litva

Latvija

Italija

Irska

Madžarska

Grčija

Nemčija

Francija

Finska

Estonija

Danska

Češka

Ciper

Hrvaška

Bolgarija

Belgija

Avstrija

EU-28

Združeno kraljestvo

Švedska

Španija

Slovenija

Slovaška

Romunija

Portugalska

Poljska

Nizozemska

Malta

Luksemburg

Litva

Latvija

Italija

Irska

Madžarska

Grčija

Nemčija

Francija

Finska

Estonija

Danska

Češka

Ciper

Hrvaška

Bolgarija

Belgija

Avstrija

1990

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

12128,87

1356,48

66,67

384,15

18,53

110,86

3073,08

526,74

328,01

742,48

1,01

43,13

28,22

23,44

502,81

66,17

104,63

0

750,48

1781,57

34,22

8,07

67,50

1252

2,09

45,64

74,00

576,14

160,74

1991

95,65

97,58

90,22

93,03

93,63

92,63

93,43

99,84

103,71

86,39

99,69

95,47

105,67

109,29

102,94

98,36

98,55

0

84,12

102,83

98,28

98,63

96,77

97,44

102,09

105,46

87,31

93,25

84,27

11600,98

1323,64

60,15

357,39

17,35

102,69

2871,10

525,92

340,16

641,42

1,01

41,18

29,82

25,62

517,60

65,08

103,11

0

631,33

1831,91

33,63

7,96

65,32

1220

2,14

48,13

64,60

537,27

135,46

1992

90,48

93,53

85,19

105,14

88,04

88,46

86,85

100,04

105,48

67,15

99,37

87,58

70,72

101,50

98,74

86,47

74,42

0

67,12

104,42

87,46

66,10

89,04

97,44

106,37

90,22

113,96

85,31

47,82

10974,00

1268,70

56,80

403,89

16,32

98,07

2669,12

526,97

345,97

498,57

1,00

37,78

19,96

23,79

496,46

57,22

77,86

0

503,70

1860,35

29,93

5,33

60,10

1220

2,23

41,17

84,33

491,53

76,87

1993

84,30

78,90

80,85

102,98

81,03

78,99

80,28

100,23

116,85

47,91

99,06

95,47

81,91

106,50

93,99

85,75

76,19

0

50,02

107,62

89,90

52,49

80,56

91,05

109,64

93,32

116,53

77,79

41,74

10224,22

1070,23

53,90

395,61

15,02

87,57

2467,13

527,93

383,28

355,71

1,00

41,18

23,11

24,96

472,61

56,74

79,72

0

375,38

1917,36

30,76

4,24

54,38

1140

2,30

42,59

86,23

448,19

67,09

1994

77,78

62,73

76,28

100,81

71,47

75,08

73,71

99,66

107,75

28,67

98,75

81,17

74,58

104,07

92,09

78,24

65,69

0

34,59

107,83

108,04

52,03

75,41

90,65

111,86

84,88

130,02

73,92

35,04

9434,10

850,95

50,86

387,28

13,25

83,24

2265,15

524,94

353,42

212,84

1,00

35,01

21,05

24,39

463,02

51,77

68,73

0

259,59

1921,03

36,97

4,20

50,90

1135

2,34

38,74

96,21

425,90

56,32

1995

73,59

64,58

69,88

109,06

70,53

69,15

67,14

99,80

112,62

8,94

98,44

77,74

75,06

105,85

96,23

73,92

63,51

0

32,61

96,69

108,00

69,31

73,10

90,65

112,93

86,66

130,52

69,12

36,40

8925,13

876,05

46,59

418,97

13,07

76,66

2063,17

525,67

369,40

66,36

0,99

33,53

21,18

24,81

483,86

48,91

66,45

0

244,73

1722,59

36,96

5,59

49,34

1135

2,36

39,55

96,58

398,24

58,51

1996

63,99

44,84

68,63

46,42

67,91

68,73

60,56

110,65

113,64

7,91

98,12

53,38

80,61

110,07

89,33

75,46

64,49

0

29,50

84,62

97,41

78,12

68,15

73,60

114,81

94,97

133,48

66,84

37,23

7761,29

608,19

45,76

178,31

12,59

76,20

1861,19

582,83

372,76

58,77

0,99

23,03

22,75

25,80

449,16

49,93

67,48

0

221,41

1507,59

33,33

6,30

46,00

921,50

2,40

43,34

98,77

385,07

59,84

1997

57,40

41,05

65,77

40,84

66,97

68,97

53,99

127,41

109,80

7,10

97,81

32,52

83,44

106,72

90,56

67,98

63,95

0

28,39

60,41

97,13

77,94

60,99

66,31

116,80

89,58

132,82

59,09

36,92

6962,04

556,80

43,85

156,88

12,41

76,46

1659,21

671,13

360,14

52,73

0,99

14,03

23,54

25,01

455,35

44,98

66,91

0

213,03

1076,28

33,24

6,29

41,17

830,20

2,45

40,88

98,28

340,45

59,35

1998

50,92

33,94

63,67

40,83

67,57

67,07

47,42

98,05

91,45

6,19

97,50

18,64

104,20

105,46

88,95

66,13

54,93

0

26,69

54,78

96,87

87,77

48,34

61,24

118,74

91,03

141,60

48,10

34,99

6175,74

460,38

42,45

156,85

12,52

74,36

1457,22

516,44

299,95

45,99

0,98

8,04

29,41

24,72

447,23

43,76

57,48

0

200,32

975,89

33,15

7,08

32,63

766,70

2,49

41,55

104,78

277,14

56,24

1999

43,44

30,89

62,40

41,96

66,03

66,14

40,85

87,75

91,93

5,24

97,18

19,32

93,00

122,97

84,45

58,31

52,56

0

23,98

36,43

99,49

87,94

42,44

51,37

120,63

89,69

120,54

33,34

33,36

5268,23

418,99

41,60

161,21

12,24

73,33

1255,24

462,19

301,53

38,90

0,98

8,33

26,24

28,82

424,62

38,58

55,00

0

179,95

649,12

34,04

7,10

28,65

643,20

2,53

40,93

89,20

192,09

53,63

2000

33,62

25,75

59,25

45,89

66,95

64,93

34,27

62,69

82,49

4,18

96,87

13,19

81,33

98,96

80,41

59,97

69,08

0

22,09

31,26

98,65

83,49

46,96

4,57

122,89

82,80

151,50

20,36

32,41

4077,58

349,30

39,50

176,27

12,41

71,99

1053,26

330,24

270,58

31,06

0,98

5,69

22,95

23,19

404,30

39,68

72,28

0

165,81

556,86

33,76

6,74

31,70

57,20

2,57

37,79

112,11

117,27

52,09

2001

28,21

25,19

62,03

43,41

67,62

59,07

27,70

33,19

83,01

4,28

96,56

6,44

99,43

137,98

63,90

59,88

72,23

0

19,20

23,86

92,60

81,25

47,25

4,63

123,84

90,24

123,53

13,70

32,23

3421,81

341,74

41,36

166,74

12,53

65,49

851,28

174,83

272,27

31,79

0,97

2,78

28,06

32,34

321,28

39,62

75,58

0

144,07

425,01

31,69

6,56

31,90

57,98

2,59

41,19

91,41

78,95

51,82

2002

25,18

22,91

60,94

44,28

69,99

55,37

21,13

30,29

87,07

4,12

96,25

5,92

98,29

108,36

58,12

69,50

56,80

0

16,18

22,28

97,00

85,32

40,79

4,77

125,02

86,34

128,44

10,24

23,55

3054,66

310,76

40,63

170,10

12,97

61,39

649,29

159,57

285,60

30,62

0,97

2,55

27,74

25,40

292,23

45,99

59,43

0

121,40

396,85

33,19

6,88

27,53

59,67

2,62

39,40

95,05

58,97

37,85

2003

22,69

21,01

59,89

42,89

71,65

51,42

14,56

27,07

98,06

3,95

95,93

5,45

97,05

111,48

62,31

75,04

62,79

0

13,76

15,54

90,64

85,21

47,95

4,77

49,58

95,59

152,71

10,69

22,81

2752,30

284,97

39,93

164,76

13,28

57,00

447,31

142,61

321,65

29,34

0,97

2,35

27,39

26,13

313,29

49,65

65,70

0

103,29

276,86

31,02

6,88

32,36

59,67

1,04

43,63

113,00

61,56

36,66

2004

20,85

21,87

62,14

39,64

72,57

53,06

7,98

23,21

88,60

3,95

95,62

4,55

91,25

125,69

57,03

62,83

59,05

0

11,18

20,02

89,07

76,55

37,89

4,83

24,61

94,58

166,48

10,99

22,72

2528,28

296,66

41,43

152,28

13,45

58,83

245,32

122,26

290,60

29,30

0,97

1,96

25,75

29,46

286,73

41,57

61,79

0

83,88

356,64

30,48

6,18

25,58

60,47

0,52

43,16

123,19

63,32

36,51

2005

18,93

19,28

63,60

38,93

73,96

50,97

6,82

18,80

85,98

3,97

95,31

3,95

96,55

114,45

65,03

58,11

56,93

0

10,63

13,22

34,74

71,02

39,70

4,50

24,71

99,42

149,16

10,45

23,64

2296,32

261,56

42,40

149,53

13,71

56,51

209,65

99,04

282,02

29,51

0,96

1,70

27,25

26,83

326,99

38,45

59,57

0

79,77

235,61

11,89

5,73

26,80

56,40

0,52

45,38

110,38

60,19

38,00

2006

19,08

17,31

60,85

39,14

75,16

48,28

9,07

14,63

90,04

3,85

95,49

4,29

101,68

138,01

69,50

57,26

57,91

0

10,43

9,14

36,30

62,47

39,72

4,68

24,12

90,21

198,82

10,24

23,13

2313,79

234,86

40,57

150,34

13,93

53,53

278,82

77,07

295,35

28,59

0,96

1,85

28,69

32,35

349,43

37,89

60,60

0

78,31

162,76

12,42

5,04

26,81

58,64

0,50

41,17

147,13

59,00

37,18

2007

18,87

16,04

55,11

44,44

75,70

45,47

6,85

31,45

87,07

3,85

95,18

3,49

91,57

148,73

77,32

46,70

54,77

0

10,05

9,02

34,77

82,65

45,49

4,79

25,54

85,61

122,29

10,00

22,31

2288,78

217,55

36,74

170,72

14,03

50,41

210,41

165,66

285,60

28,62

0,96

1,51

25,84

34,86

388,76

30,90

57,31

0

75,45

160,72

11,90

6,67

30,70

59,91

0,53

39,07

90,50

57,60

35,85

2008

18,69

16,69

55,20

43,27

76,86

40,66

7,22

31,62

87,51

4,23

94,86

4,70

92,84

87,49

78,79

50,36

50,22

0

9,77

8,26

42,22

83,08

43,83

4,14

25,11

78,69

100,53

12,07

22,30

2266,52

226,38

36,80

166,22

14,25

45,08

221,80

166,56

287,04

31,37

0,96

2,03

26,20

20,51

396,17

33,32

52,54

0

73,35

147,22

14,45

6,70

29,59

51,78

0,53

35,92

74,39

69,53

35,84

2009

16,49

15,29

51,20

37,28

82,94

28,88

5,97

32,70

84,08

4,01

94,55

5,84

97,56

91,32

61,83

49,90

69,59

0

8,43

7,29

30,97

75,53

38,39

2,77

23,16

80,29

61,67

8,97

20,31

2000,02

207,43

34,13

143,21

15,37

32,02

183,43

172,24

275,78

29,75

0,95

2,52

27,53

21,40

310,88

33,02

72,81

0

63,29

129,85

10,60

6,09

25,91

34,69

0,48

36,65

45,64

51,69

32,64

2010

17,44

16,79

63,98

39,39

88,04

40,38

6,61

31,88

90,73

4,22

849,48

4,98

92,75

70,83

61,55

47,50

74,32

0

9,50

7,87

42,98

79,44

38,68

3,02

22,37

69,92

58,55

8,95

22,59

2115,02

227,77

42,65

151,31

16,32

44,77

203,08

167,95

297,61

31,37

8,57

2,15

26,17

16,60

309,46

31,43

77,76

0

71,26

140,22

14,71

6,41

26,11

37,77

0,47

31,91

43,32

51,54

36,32

2011

16,13

15,10

56,90

40,11

86,46

38,50

6,90

19,62

89,47

4,23

96,19

4,85

94,82

73,07

53,35

43,57

82,01

0

9,12

7,40

38,04

78,11

35,89

2,42

21,32

63,97

69,31

7,44

20,56

1956,61

204,85

37,93

154,09

16,02

42,68

212,04

103,34

293,46

31,44

0,97

2,09

26,76

17,13

268,26

28,83

85,81

0

68,48

131,83

13,02

6,30

24,23

30,24

0,45

29,20

51,29

42,84

33,04

2012

16,22

15,31

46,86

39,58

83,38

41,40

7,15

17,31

93,49

3,32

102,78

3,57

91,53

76,32

57,08

42,84

84,62

0

8,70

6,64

40,32

58,66

33,52

2,41

20,70

62,27

76,88

8,44

21,02

1967,64

207,66

31,24

152,05

15,45

45,90

219,63

91,16

306,64

24,63

1,04

1,54

25,83

17,89

287,01

28,35

88,54

0

65,33

118,33

13,80

4,73

22,62

30,11

0,43

28,42

56,89

48,64

33,79

2013

15,66

15,50

45,16

39,72

85,29

40,10

6,23

14,01

87,31

3,35

1150,53

3,46

91,00

67,59

56,07

44,08

79,32

0

8,75

6,87

35,95

45,43

33,14

2,43

26,54

54,23

80,71

7,26

23,38

1899,72

210,29

30,11

152,59

15,81

44,45

191,30

73,82

286,38

24,90

11,61

1,49

25,68

15,84

281,95

29,17

83,00

0

65,65

122,42

12,30

3,67

22,37

30,47

0,56

24,75

59,72

41,84

37,59

2014

14,98

15,15

41,58

41,10

74,16

44,27

5,83

15,22

86,01

2,95

441,49

3,91

86,08

67,27

53,52

40,66

70,04

0

8,23

6,54

36,44

50,09

33,78

2,50

17,21

45,75

67,29

5,86

19,20

1817,43

205,48

27,72

157,89

13,75

49,08

179,23

80,16

282,11

21,88

4,46

1,69

24,29

15,77

269,09

26,90

73,28

0

61,75

116,56

12,47

4,04

22,80

31,36

0,36

20,88

49,79

33,77

30,86

2015

15,24

15,53

42,51

42,39

75,54

44,26

5,85

14,70

88,48

2,90

2,55

3,62

84,19

67,26

55,78

40,07

77,41

0

8,25

6,41

41,64

51,22

35,70

2,04

19,10

47,00

67,55

6,33

20,62

1848,44

210,61

28,34

162,84

14,00

49,06

179,72

77,44

290,22

21,52

0,03

1,56

23,76

15,77

280,46

26,52

80,99

0

61,89

114,23

14,25

4,13

24,09

25,56

0,40

21,45

49,99

36,46

33,15

Slika ZR13-6: Izpusti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) v Sloveniji po sektorjih, 1990-2015
Viri: 
Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention), Evropska okoljska agencija (2017)
Prikaži podatke

skupaj

Kmetijstvo

Odpadki

Industrijski procesi in raba topil

Ubežne emisije

Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju

Ostali promet

Cestni promet

Raba goriv v industriji

Proizvodnja elektrike in toplote

1990

8,73

0

0,00

0,96

0

6,33

0,02

0,05

1,37

0,00

1991

9,21

0

0,00

0,66

0

7,23

0,02

0,04

1,25

0,00

1992

8,16

0

0,00

0,66

0

6,38

0,02

0,05

1,06

0,00

1993

7,26

0

0,00

0,63

0

5,63

0,01

0,05

0,93

0,00

1994

6,34

0

0,00

0,49

0

4,89

0,02

0,05

0,89

0,00

1995

6,04

0

0,00

0,48

0

4,56

0,02

0,06

0,92

0,00

1996

5,75

0

0,00

0,43

0

4,37

0,02

0,07

0,86

0,00

1997

5,34

0

0,00

0,47

0

4,03

0,02

0,07

0,76

0,00

1998

5,28

0

0,00

0,47

0

3,88

0,02

0,06

0,85

0,00

1999

5,23

0

0,00

0,48

0

3,90

0,02

0,05

0,78

0,00

2000

5,08

0

0,00

0,51

0

3,77

0,02

0,06

0,72

0,00

2001

5,10

0

0,00

0,51

0

3,68

0,02

0,06

0,84

0,00

2002

5,40

0

0,00

0,63

0

3,71

0,01

0,06

0,98

0,00

2003

5,50

0

0,00

0,70

0

3,77

0,01

0,07

0,93

0,00

2004

5,55

0

0,00

0,73

0

3,76

0,02

0,08

0,97

0,00

2005

5,66

0

0,00

0,74

0

3,78

0,02

0,09

1,04

0,00

2006

5,70

0

0,00

0,76

0

3,81

0,02

0,09

1,01

0,01

2007

5,65

0

0,00

0,74

0

3,84

0,02

0,11

0,94

0,01

2008

5,63

0

0,00

0,64

0

3,87

0,02

0,14

0,95

0,01

2009

6,13

0

0,00

0,35

0

4,90

0,01

0,12

0,74

0,01

2010

6,34

0

0,00

0,46

0

5,02

0,01

0,12

0,71

0,01

2011

6,37

0

0,00

0,61

0

4,92

0,01

0,13

0,68

0,01

2012

6,27

0

0,00

0,64

0

4,85

0,01

0,14

0,63

0,01

2013

6,41

0

0,00

0,63

0

4,98

0,01

0,14

0,64

0,01

2014

5,59

0

0,00

0,63

0

4,14

0,01

0,14

0,66

0,00

2015

5,64

0

0,00

0,62

0

4,27

0,01

0,14

0,60

0,01

Slika ZR13-7: Izpusti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2015
Viri: 
Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention), Evropska okoljska agencija (2017)
Prikaži podatke

EU-28

Združeno kraljestvo

Švedska

Španija

Slovenija

Slovaška

Romunija

Portugalska

Poljska

Nizozemska

Malta

Luksemburg

Litva

Latvija

Italija

Irska

Madžarska

Grčija

Nemčija

Francija

Finska

Estonija

Danska

Češka

Ciper

Hrvaška

Bolgarija

Belgija

Avstrija

EU-28

Združeno kraljestvo

Švedska

Španija

Slovenija

Slovaška

Romunija

Portugalska

Poljska

Nizozemska

Malta

Luksemburg

Litva

Latvija

Italija

Irska

Madžarska

Grčija

Nemčija

Francija

Finska

Estonija

Danska

Češka

Ciper

Hrvaška

Bolgarija

Belgija

Avstrija

1990

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

9781,06

205,54

17,72

7313,54

8,73

19,95

274,26

155,53

146,77

19,84

0,00

4,34

18,51

17,08

98,63

48,82

79,06

0

373,15

45,04

16,14

8,19

5,49

751,60

13,96

23,69

49,68

49,51

16,28

1991

84,37

93,42

107,29

80,49

105,55

102,34

93,31

97,83

114,21

89,71

100

96,25

105,84

108,27

102,35

97,84

98,09

0

77,86

115,43

79,09

99,57

112,90

99,39

97,22

95,34

88,42

99,19

103,87

8252,26

192,01

19,01

5886,83

9,21

20,41

255,90

152,16

167,63

17,80

0,00

4,18

19,59

18,50

100,95

47,77

77,55

0

290,52

51,99

12,76

8,16

6,20

747

13,57

22,58

43,93

49,11

16,92

1992

90,37

83,16

95,48

85,79

93,50

92,61

86,61

98,10

112,09

80,00

100

88,46

49,31

93,22

95,92

82,46

54,55

0

59,27

113,07

79,71

68,40

110,64

150,48

102,13

72,85

111,54

93,46

74,76

8839,45

170,92

16,92

6274,57

8,16

18,47

237,55

152,57

164,52

15,87

0,00

3,84

9,12

15,93

94,61

40,26

43,13

0

221,15

50,93

12,86

5,60

6,08

1131

14,25

17,26

55,42

46,28

12,17

1993

96,27

61,27

93,78

94,24

83,18

85,32

79,92

96,11

155,60

70,17

100

94,98

55,75

99,16

98,32

80,54

59,76

0

53,29

108,67

80,91

58,77

116,44

148,35

102,56

75,64

124,29

83,29

58,40

9416,64

125,93

16,62

6892,14

7,26

17,02

219,19

149,48

228,38

13,92

0,00

4,12

10,32

16,94

96,98

39,32

47,25

0

198,83

48,95

13,06

4,82

6,39

1115

14,31

17,92

61,75

41,24

9,51

1994

85,94

57,47

95,42

84,02

72,60

78,22

73,23

95,11

143,28

60,53

100

81,99

50,32

96,61

98,70

70,38

42,65

0

45,44

96,33

107,86

75,01

114,72

126,58

89,12

68,23

131,03

82,93

52,34

8405,40

118,13

16,91

6145,06

6,34

15,60

200,83

147,93

210,29

12,01

0,00

3,56

9,31

16,50

97,36

34,36

33,72

0

169,55

43,39

17,41

6,15

6,30

951,40

12,44

16,16

65,10

41,06

8,52

1995

87,30

46,18

98,10

81,05

69,25

75,10

66,53

94,95

143,79

51,13

100

48,48

47,91

94,14

102,33

63,68

38,22

0

42,71

96,73

107,60

122,20

112,57

180,55

80,21

70,63

132,86

84,27

54,45

8539,28

94,92

17,38

5927,28

6,04

14,98

182,48

147,67

211,03

10,14

0,00

2,10

8,87

16,08

100,93

31,09

30,22

0

159,39

43,57

17,36

10,01

6,18

1357

11,19

16,73

66,01

41,73

8,87

1996

82,80

21,31

101,70

81,45

65,83

78,75

59,84

95,03

138,61

43,64

100

45,56

52,76

97,41

95,59

64,19

40,71

0

40,08

101,97

104,18

140,70

115,91

129,24

72,84

78,15

136,46

82,15

57,83

8098,63

43,81

18,02

5956,98

5,75

15,71

164,12

147,80

203,43

8,66

0,00

1,98

9,76

16,64

94,29

31,34

32,19

0

149,55

45,93

16,81

11,53

6,37

971,40

10,17

18,51

67,80

40,68

9,42

1997

75,66

16,23

87,43

76,65

61,19

68,65

53,15

96,37

129,54

37,31

100

30,15

52,85

97,81

102,15

56,26

38,28

0

46,23

90,03

99,86

140,75

115,33

87,47

66,93

72,08

146,87

71,97

51,90

7400,84

33,37

15,49

5605,57

5,34

13,69

145,76

149,89

190,12

7,40

0,00

1,31

9,78

16,71

100,75

27,47

30,27

0

172,52

40,55

16,11

11,53

6,33

657,40

9,34

17,07

72,97

35,63

8,45

1998

74,03

12,67

92,15

75,61

60,48

68,74

46,45

95,03

114,53

30,99

100

11,74

58,20

96,87

100,01

59,15

24,41

0

42,81

88,44

100,72

113,75

106,10

87,37

63,27

72,64

139,24

70,83

49,31

7240,91

26,04

16,33

5529,45

5,28

13,71

127,40

147,80

168,09

6,15

0,00

0,51

10,77

16,55

98,64

28,88

19,30

0

159,76

39,84

16,25

9,32

5,83

656,70

8,83

17,21

69,18

35,07

8,03

1999

71,44

11,46

102,04

74,15

59,92

68,08

39,76

94,41

113,49

28,18

100

12,29

52,62

103,24

100,98

45,45

24,41

0

42,02

82,27

103,74

110,76

105,61

74,06

58,25

70,86

115,79

70,44

49,41

6987,64

23,56

18,08

5422,71

5,23

13,58

109,05

146,83

166,57

5,59

0,00

0,53

9,74

17,64

99,60

22,19

19,30

0

156,81

37,06

16,74

9,08

5,80

556,60

8,13

16,78

57,53

34,88

8,05

2000

34,56

9,55

83,58

33,45

58,22

66,53

33,07

93,54

100,86

25,68

100

12,01

51,26

95,99

68,51

46,22

32,10

0

41,02

76,00

89,42

104,22

117,85

3,35

47,04

63,06

114,31

45,21

45,61

3380,29

19,64

14,81

2446,22

5,08

13,27

90,69

145,49

148,04

5,09

0,00

0,52

9,49

16,40

67,58

22,57

25,38

0

153,07

34,23

14,43

8,54

6,47

25,18

6,57

14,94

56,79

22,39

7,43

2001

13,97

10,21

86,96

5,88

58,42

68,89

26,37

90,49

110,85

24,58

100

14,66

52,29

91,41

66,10

44,11

34,79

0

43,42

71,86

101,43

101,49

124,06

3,80

46,07

68,16

107,74

45,04

46,40

1366,54

20,99

15,41

430,04

5,10

13,74

72,33

140,74

162,70

4,88

0,00

0,64

9,68

15,62

65,19

21,54

27,51

0

162,03

32,37

16,37

8,32

6,81

28,58

6,43

16,15

53,53

22,30

7,56

2002

13,25

9,04

85,21

5,82

61,92

62,32

19,68

84,12

116,31

23,58

100

10,75

54,83

90,79

51,98

43,33

25,92

0

40,96

65,07

104,91

99,82

114,96

3,49

43,61

65,63

108,01

35,09

41,80

1296,02

18,57

15,10

425,98

5,40

12,43

53,98

130,82

170,70

4,68

0,00

0,47

10,15

15,51

51,27

21,15

20,49

0

152,85

29,31

16,93

8,18

6,31

26,25

6,09

15,55

53,67

17,38

6,81

2003

13,47

8,75

94,33

6,03

62,97

66,89

12,99

82,10

114,72

23,17

100

11,70

56,19

94,42

65,32

42,10

33,34

0

40,56

64,64

103,80

99,86

129,33

3,49

46,80

75,25

123,83

35,00

40,20

1317,40

17,98

16,72

440,71

5,50

13,34

35,62

127,69

168,37

4,60

0,00

0,51

10,40

16,13

64,43

20,55

26,36

0

151,34

29,12

16,75

8,18

7,10

26,25

6,53

17,83

61,52

17,33

6,55

2004

11,84

8,70

93,47

4,53

63,64

78,12

6,29

77,81

114,73

32,29

100

11,82

56,26

92,54

56,05

41,41

30,88

0

38,73

62,42

104,04

103,58

135,39

3,35

37,52

73,76

109,45

35,08

39,69

1158,21

17,89

16,56

331,50

5,55

15,58

17,26

121,02

168,39

6,41

0,00

0,51

10,41

15,81

55,29

20,22

24,41

0

144,51

28,12

16,79

8,49

7,43

25,15

5,24

17,47

54,38

17,37

6,46

2005

12,63

8,58

103,76

4,49

64,86

95,53

31,96

75,09

115,43

25,68

100

11,99

62,82

82,49

73,59

43,35

30,24

0

38,04

57,63

82,99

94,19

153,73

3,24

30,22

78,12

111,32

34,00

41,18

1235,14

17,63

18,39

328,17

5,66

19,06

87,65

116,78

169,42

5,09

0,00

0,52

11,63

14,09

72,58

21,17

23,91

0

141,94

25,96

13,39

7,72

8,44

24,38

4,22

18,51

55,31

16,83

6,71

2006

12,34

8,13

108,41

3,86

65,27

90,55

33,09

72,86

124,03

25,05

100

14,13

60,46

82,93

81,81

41,54

31,27

0

39,68

51,47

83,32

83,75

161,45

3,05

24,03

67,99

114,03

33,55

38,60

1206,87

16,71

19,21

282,07

5,70

18,06

90,76

113,32

182,03

4,97

0,00

0,61

11,19

14,17

80,69

20,28

24,72

0

148,07

23,19

13,45

6,86

8,87

22,93

3,35

16,10

56,66

16,61

6,29

2007

13,60

7,84

103,87

5,64

64,76

90,86

33,72

73,50

120,70

27,52

100

10,77

58,97

78,30

99,37

39,94

28,50

0

38,57

48,62

82,82

83,07

185,59

2,88

15,22

62,32

93,44

37,15

36,65

1330,26

16,12

18,41

412,23

5,65

18,12

92,48

114,32

177,15

5,46

0,00

0,47

10,91

13,38

98,02

19,50

22,54

0

143,91

21,90

13,36

6,81

10,19

21,67

2,12

14,76

46,42

18,39

5,97

2008

12,05

8,91

104,87

3,63

64,50

95,95

37,73

72,46

100,42

28,53

100

11,01

60,94

75,53

109,16

41,76

26,19

0

41,74

49,21

92,62

86,92

174,12

2,92

10,71

58,54

75,36

38,33

36,46

1178,68

18,32

18,58

265,14

5,63

19,14

103,48

112,69

147,38

5,66

0,00

0,48

11,28

12,90

107,67

20,39

20,71

0

155,74

22,17

14,95

7,12

9,56

21,96

1,50

13,87

37,44

18,98

5,94

2009

11,59

9,21

70,33

3,69

70,18

88,70

31,33

71,50

94,90

26,23

345,52

11,01

60,72

82,36

95,72

42,24

33,40

0

44,10

47,56

97,65

91,79

158,79

2,81

9,19

56,99

52,02

29,89

32,98

1133,99

18,92

12,46

270,04

6,13

17,69

85,92

111,20

139,28

5,20

0,00

0,48

11,24

14,07

94,42

20,62

26,41

0

164,56

21,42

15,76

7,52

8,72

21,13

1,28

13,50

25,85

14,80

5,37

2010

12,49

10,74

72,88

3,86

72,61

90,86

31,81

70,67

107,08

24,46

6498,05

12,15

61,94

64,05

97,12

40,04

37,57

0

54,90

50,12

110,30

101,87

162,76

3,24

9,17

57,89

59,01

31,35

36,33

1221,38

22,07

12,91

282,11

6,34

18,12

87,24

109,92

157,16

4,85

0,06

0,53

11,46

10,94

95,80

19,55

29,70

0

204,87

22,58

17,80

8,35

8,94

24,34

1,28

13,71

29,32

15,52

5,92

2011

11,93

9,26

74,94

3,98

72,95

94,75

30,47

73,85

102,22

25,02

5059,17

10,09

61,05

66,28

74,73

36,89

43,27

0

48,21

43,30

98,65

86,19

143,61

2,70

9,67

51,46

64,17

28,79

32,45

1166,74

19,03

13,28

291,14

6,37

18,90

83,56

114,87

150,03

4,96

0,05

0,44

11,30

11,32

73,71

18,01

34,21

0

179,90

19,51

15,92

7,06

7,89

20,32

1,35

12,19

31,88

14,25

5,28

2012

12,11

10,62

71,28

4,02

71,85

95,84

30,28

74,46

104,07

23,34

5016,09

10,96

61,47

68,19

91,92

35,84

45,30

0

45,57

45,37

106,85

87,09

133,80

2,86

9,62

47,26

64,20

26,10

33,29

1184,27

21,83

12,63

294,18

6,27

19,12

83,04

115,80

152,74

4,63

0,05

0,48

11,38

11,65

90,66

17,50

35,81

0

170,03

20,44

17,24

7,14

7,35

21,53

1,34

11,20

31,90

12,92

5,42

2013

12,08

11,23

71,17

3,89

73,39

98,11

28,86

76,36

103,56

23,40

5874,92

11,46

62,02

59,89

86,99

38,05

45,69

0

48,60

48,49

102,27

87,14

135,74

2,94

7,65

43,51

60,73

26,81

37,91

1181,18

23,09

12,61

284,81

6,41

19,57

79,16

118,76

152,00

4,64

0,06

0,50

11,48

10,23

85,80

18,58

36,12

0

181,35

21,84

16,50

7,14

7,45

22,09

1,07

10,31

30,17

13,27

6,17

2014

11,38

9,91

68,48

4,18

64,03

95,65

29,23

75,51

95,44

23,49

1547,60

12,83

57,59

58,55

77,45

33,26

37,34

0

41,02

42,27

60,17

86,70

120,26

2,46

7,12

33,95

56,36

18,34

29,48

1113,29

20,38

12,14

305,46

5,59

19,08

80,17

117,44

140,08

4,66

0,02

0,56

10,66

10,00

76,39

16,24

29,52

0

153,07

19,04

9,71

7,10

6,60

18,47

0,99

8,04

28,00

9,08

4,80

2015

11,61

10,53

69,49

4,21

64,68

99,03

29,37

74,52

95,00

23,91

1286,81

12,30

58,40

56,52

82,86

32,43

39,16

0

43,87

42,43

58,30

85,74

132,56

2,63

8,75

34,79

55,31

19,01

32,63

1135,12

21,65

12,31

307,62

5,64

19,75

80,56

115,91

139,43

4,74

0,01

0,53

10,81

9,66

81,73

15,83

30,96

0

163,72

19,11

9,41

7,03

7,28

19,76

1,22

8,24

27,48

9,41

5,31

Slika ZR13-8: Izpusti heksaklorobenzena (HCB) v Sloveniji po sektorjih, 1990-2015
Viri: 
Prikaži podatke

Industrijski procesi in raba topil

Proizvodnja elektrike in toplote

Raba goriv v industriji

Cestni promet

Ostali promet

Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju

Ubežne emisije

Odpadki

Kmetijstvo

1990

46,27

0,37

0,03

0

0,00

0,08

0

0,00

0

1991

40,30

0,33

0,02

0

0,00

0,08

0

0,00

0

1992

37,15

0,37

0,02

0

0,00

0,08

0

0,00

0

1993

37,34

0,36

0,02

0

0,00

0,08

0

0,00

0

1994

37,14

0,35

0,02

0

0,00

0,08

0

0,02

0

1995

37,06

0,36

0,02

0

0,00

0,08

0

0,00

0

1996

35,84

0,33

0,02

0

0,00

0,08

0

0,00

0

1997

37,18

0,36

0,02

0

0,00

0,08

0

0,02

0

1998

36,90

0,38

0,03

0

0,00

0,08

0

0,02

0

1999

37,44

0,34

0,01

0

0,00

0,08

0

0,01

0

2000

37,84

0,35

0,02

0

0,00

0,08

0

0,01

0

2001

37,76

0,38

0,02

0

0,00

0,07

0

0,03

0

2002

0

0,41

0,03

0

0,00

0,07

0

0,05

0

2003

0

0,38

0,03

0

0,00

0,07

0

0,06

0

2004

0

0,39

0,04

0

0,00

0,07

0

0,02

0

2005

0

0,40

0,05

0

0

0,08

0

0,02

0

2006

0

0,40

0,05

0

0

0,08

0

0,02

0

2007

0

0,41

0,04

0

0

0,08

0

0,02

0

2008

0

0,41

0,04

0

0

0,08

0

0,02

0

2009

0

0,39

0,04

0

0

0,10

0

0,03

0

2010

0

0,41

0,06

0

0

0,11

0

0,07

0

2011

0

0,41

0,05

0

0

0,11

0

0,07

0

2012

0

0,39

0,05

0

0

0,11

0

0,07

0

2013

0

0,38

0,06

0

0

0,11

0

0,07

0

2014

0

0,29

0,08

0

0

0,09

0

0,05

0

2015

0

0,31

0,08

0

0

0,10

0

0,04

0

Slika ZR13-9: Izpusti heksaklorobenzena (HCB) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2015
Viri: 
Prikaži podatke

EU-28

Združeno kraljestvo

Švedska

Španija

Slovenija

Slovaška

Romunija

Portugalska

Poljska

Nizozemska

Malta

Luksemburg

Litva

Latvija

Italija

Irska

Madžarska

Grčija

Nemčija

Francija

Finska

Estonija

Danska

Češka

Ciper

Hrvaška

Bolgarija

Belgija

Avstrija

EU-28

Združeno kraljestvo

Švedska

Španija

Slovenija

Slovaška

Romunija

Portugalska

Poljska

Nizozemska

Malta

Luksemburg

Litva

Latvija

Italija

Irska

Madžarska

Grčija

Nemčija

Francija

Finska

Estonija

Danska

Češka

Ciper

Hrvaška

Bolgarija

Belgija

Avstrija

1990

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5836,90

3752,79

1,40

326,72

46,75

2,42

99,32

3,86

7,51

45,29

0,00

0,44

11,13

0,20

43,30

40,80

2,56

0

27,21

1195,76

41,26

0,19

27,38

4,55

0,05

0,27

22,97

40,84

91,94

1991

96,82

97,57

106,07

68,39

87,15

96,75

92,96

89,10

97,31

80,53

100

101,17

124,77

110,15

97,98

100,06

104,77

0

119,33

101,79

99,78

97,08

163,49

126,40

101,50

110,56

64,92

98,07

92,05

5651,17

3661,63

1,48

223,44

40,74

2,34

92,33

3,44

7,31

36,47

0,00

0,44

13,89

0,22

42,42

40,83

2,69

0

32,47

1217,23

41,16

0,19

44,76

5,75

0,05

0,30

14,91

40,05

84,63

1992

101,12

109,46

109,00

20,29

80,51

94,43

85,91

112,04

109,91

63,05

100

98,92

85,78

111,15

94,06

100,23

110,92

0

61,77

104,03

100,93

84,90

99,49

152,80

104,86

98,07

83,74

96,39

75,78

5902,12

4107,94

1,52

66,31

37,63

2,29

85,33

4,32

8,26

28,56

0,00

0,43

9,55

0,22

40,73

40,89

2,84

0

16,81

1243,92

41,64

0,16

27,24

6,95

0,05

0,27

19,24

39,36

69,67

1993

101,72

121,72

111,03

81,26

80,87

88,35

78,87

112,32

112,55

45,96

100

99,24

68,20

121,19

92,33

100,27

107,85

0

42,63

52,43

100,69

74,45

73,14

179,20

108,19

101,56

118,14

144,04

69,64

5937,47

4567,89

1,55

265,49

37,81

2,14

78,34

4,33

8,46

20,82

0,00

0,43

7,59

0,24

39,98

40,91

2,76

0

11,60

626,96

41,54

0,14

20,03

8,15

0,05

0,28

27,14

58,82

64,02

1994

99,19

134,86

118,44

61,71

80,44

80,65

71,83

116,78

114,02

23,06

100

101,25

39,59

120,60

88,90

100,33

107,94

0

38,54

6,04

98,74

111,30

35,07

205,60

110,45

91,09

93,24

213,48

56,54

5789,44

5061,00

1,65

201,60

37,61

1,95

71,34

4,51

8,57

10,44

0,00

0,44

4,41

0,24

38,49

40,94

2,77

0

10,49

72,22

40,73

0,21

9,60

9,35

0,05

0,25

21,42

87,17

51,98

1995

102,49

140,99

123,95

46,06

80,27

73,54

64,79

118,08

127,43

2,62

100

299,06

42,95

133,56

88,43

100,43

108,95

0

29,43

5,83

98,32

173,02

30,64

232,00

111,58

95,88

107,78

283,31

57,72

5981,95

5290,99

1,73

150,48

37,52

1,78

64,35

4,56

9,58

1,19

0,00

1,31

4,78

0,26

38,29

40,98

2,79

0

8,01

69,70

40,56

0,33

8,39

10,55

0,06

0,26

24,76

115,69

53,06

1996

101,98

141,05

135,42

42,38

77,59

72,43

57,74

119,89

144,22

5,28

100

174,23

45,08

135,09

97,54

100,45

109,90

0

34,80

5,89

104,42

191,94

30,87

258,40

114,05

106,10

88,77

229,04

60,65

5952,42

5293,17

1,89

138,46

36,27

1,75

57,35

4,63

10,84

2,39

0,00

0,76

5,02

0,26

42,23

40,99

2,82

0

9,47

70,43

43,08

0,37

8,45

11,75

0,06

0,29

20,39

93,53

55,76

1997

103,20

143,13

124,54

60,67

80,58

72,11

50,70

126,20

142,08

5,41

100

122,37

45,79

133,76

97,50

2,37

110,84

0

33,69

5,19

106,03

198,51

33,24

284,80

114,84

101,49

86,84

203,70

56,41

6023,59

5371,22

1,74

198,23

37,67

1,75

50,36

4,87

10,68

2,45

0,00

0,53

5,10

0,26

42,22

0,97

2,84

0

9,17

62,05

43,74

0,38

9,10

12,95

0,06

0,28

19,95

83,18

51,86

1998

107,93

151,23

126,31

68,88

80,03

72,69

43,66

107,35

133,40

5,70

100

273,36

39,94

128,13

87,55

2,37

112,67

0

20,00

4,66

105,95

171,52

28,41

311,20

115,24

102,10

75,02

139,55

53,40

6299,94

5675,41

1,76

225,05

37,41

1,76

43,36

4,14

10,02

2,58

0,00

1,19

4,45

0,25

37,91

0,97

2,89

0

5,44

55,72

43,71

0,33

7,78

14,15

0,06

0,28

17,24

56,99

49,09

1999

10,64

2,43

118,79

53,41

81,05

68,25

36,61

112,71

130,47

5,21

100

284,00

22,17

129,55

54,47

1,84

112,34

0

44,68

4,02

104,09

163,53

24,79

337,60

116,39

100,02

64,08

102,57

51,75

620,98

91,09

1,66

174,50

37,89

1,65

36,37

4,35

9,80

2,36

0,00

1,24

2,47

0,25

23,58

0,75

2,88

0

12,16

48,07

42,94

0,31

6,79

15,36

0,06

0,27

14,72

41,88

47,57

2000

9,94

2,05

117,41

54,52

81,94

65,98

29,57

107,43

147,19

3,34

100

143,67

17,59

121,79

57,29

2,63

114,37

0

34,74

3,63

107,00

164,55

20,58

364,76

117,75

94,12

86,45

53,09

48,19

580,11

76,97

1,64

178,12

38,30

1,60

29,37

4,14

11,06

1,51

0,00

0,63

1,96

0,24

24,81

1,07

2,93

0

9,45

43,46

44,14

0,32

5,63

16,59

0,06

0,26

19,86

21,68

44,30

2001

8,96

1,81

127,88

49,20

81,86

55,24

22,53

48,87

134,09

5,71

100

240,77

11,43

143,36

79,79

1,70

115,22

0

17,11

2,85

57,72

167,19

20,95

441,89

118,70

102,93

83,30

52,32

49,88

523,04

67,79

1,79

160,75

38,27

1,34

22,38

1,89

10,08

2,59

0,00

1,05

1,27

0,28

34,55

0,70

2,95

0

4,65

34,06

23,81

0,32

5,74

20,10

0,06

0,28

19,14

21,37

45,86

2002

7,69

1,69

129,60

51,34

1,18

54,58

15,49

35,97

135,80

5,85

100

123,38

10,09

133,86

72,66

1,91

102,51

0

16,09

2,17

41,94

158,61

12,05

346,61

120,19

99,49

72,57

52,84

45,70

448,66

63,28

1,81

167,73

0,55

1,32

15,38

1,39

10,20

2,65

0,00

0,54

1,12

0,26

31,46

0,78

2,63

0

4,38

25,91

17,30

0,31

3,30

15,76

0,06

0,27

16,67

21,58

42,02

2003

8,01

1,56

148,30

60,33

1,17

51,25

8,44

34,27

136,83

5,96

100

136,45

10,98

138,48

75,14

4,54

101,95

0

30,48

1,71

35,49

161,90

13,39

346,61

39,35

111,07

92,33

50,82

44,61

467,66

58,54

2,07

197,11

0,55

1,24

8,39

1,32

10,28

2,70

0,00

0,60

1,22

0,27

32,53

1,85

2,61

0

8,29

20,39

14,64

0,31

3,67

15,76

0,02

0,30

21,21

20,75

41,02

2004

6,72

1,92

149,15

36,81

1,13

58,01

1,40

33,95

135,47

3,66

100

140,73

14,68

147,26

54,86

5,62

96,46

0

13,94

1,27

78,44

177,21

11,59

251,81

14,88

109,10

94,65

50,71

44,63

392,00

71,98

2,08

120,27

0,53

1,41

1,39

1,31

10,18

1,66

0,00

0,62

1,63

0,29

23,75

2,29

2,47

0

3,79

15,24

32,36

0,34

3,17

11,45

0,01

0,30

21,74

20,71

41,03

2005

6,97

1,83

154,21

40,39

1,15

63,42

4,15

33,39

130,04

3,52

100

141,70

16,90

141,19

49,17

4,52

78,01

0

32,04

0,90

93,57

150,03

13,94

243,68

14,98

113,95

90,09

48,99

46,74

406,71

68,63

2,15

131,95

0,54

1,54

4,13

1,29

9,77

1,59

0,00

0,62

1,88

0,28

21,29

1,85

2,00

0

8,72

10,70

38,60

0,29

3,82

11,08

0,01

0,31

20,70

20,01

42,97

2006

5,05

1,71

157,84

5,67

1,16

51,17

3,53

32,30

128,28

3,55

100

200,42

15,35

148,14

63,91

4,18

68,97

0

33,85

0,45

103,76

133,69

13,73

206,91

15,87

107,77

110,64

51,24

43,91

294,68

64,34

2,20

18,52

0,54

1,24

3,50

1,25

9,64

1,61

0,00

0,88

1,71

0,29

27,67

1,71

1,77

0

9,21

5,36

42,81

0,26

3,76

9,41

0,01

0,29

25,42

20,92

40,37

2007

5,03

1,47

166,94

8,83

1,18

58,57

3,39

34,07

148,87

3,42

100

222,45

12,07

149,20

62,90

4,14

59,22

0

29,83

0,46

108,69

163,97

13,51

199,26

16,31

105,76

101,50

52,12

41,63

293,52

55,18

2,33

28,86

0,55

1,42

3,36

1,31

11,19

1,55

0,00

0,97

1,34

0,29

27,24

1,69

1,52

0

8,12

5,51

44,84

0,32

3,70

9,06

0,01

0,29

23,32

21,28

38,28

2008

4,64

1,37

174,83

8,31

1,19

54,29

3,69

32,50

148,69

3,60

100

177,20

12,02

124,87

63,11

4,01

64,11

0

29,72

0,48

61,82

172,90

13,05

169,52

15,86

103,28

115,24

53,32

41,53

271,03

51,23

2,44

27,15

0,55

1,32

3,67

1,25

11,17

1,63

0,00

0,77

1,34

0,24

27,33

1,63

1,64

0

8,09

5,73

25,50

0,33

3,57

7,71

0,01

0,28

26,47

21,77

38,18

2009

3,69

0,90

171,43

3,05

1,21

41,16

3,38

35,09

150,58

4,47

100

207,83

10,86

138,52

38,04

3,86

58,97

0

21,79

0,50

81,77

159,50

9,96

151,83

13,18

105,96

98,63

36,70

37,30

215,35

33,65

2,39

9,95

0,56

1,00

3,36

1,35

11,32

2,02

0,00

0,91

1,21

0,27

16,47

1,58

1,51

0

5,93

5,96

33,73

0,31

2,73

6,91

0,01

0,29

22,66

14,99

34,29

2010

3,28

0,86

196,74

0,15

1,39

40,26

3,32

25,33

178,54

5,20

100

203,24

11,58

120,15

33,42

3,92

76,48

0

25,19

0,50

39,39

180,22

10,40

179,62

11,45

109,35

82,88

35,47

42,60

191,23

32,38

2,75

0,49

0,65

0,98

3,30

0,98

13,42

2,35

0,00

0,89

1,29

0,23

14,47

1,60

1,96

0

6,86

6,02

16,25

0,35

2,85

8,17

0,01

0,30

19,04

14,49

39,17

2011

3,64

0,61

188,30

0,14

1,38

49,66

3,63

25,45

170,88

5,51

103,27

195,05

8,58

123,29

38,26

3,93

75,46

0

25,14

0,50

80,49

162,90

9,80

141,36

12,00

106,41

94,14

73,05

38,43

212,56

23,04

2,63

0,47

0,64

1,20

3,61

0,98

12,84

2,49

0,00

0,85

0,96

0,24

16,56

1,60

1,93

0

6,84

5,94

33,21

0,31

2,68

6,43

0,01

0,29

21,63

29,83

35,33

2012

3,59

0,59

190,04

0,18

1,32

42,85

3,37

29,48

180,91

6,01

103,27

118,98

6,81

137,97

51,75

4,12

63,14

0

22,66

0,51

41,13

170,70

9,01

129,80

13,09

107,62

71,72

47,93

65,91

209,79

22,00

2,65

0,59

0,62

1,04

3,34

1,14

13,59

2,72

0,00

0,52

0,76

0,27

22,41

1,68

1,62

0

6,16

6,06

16,97

0,33

2,47

5,90

0,01

0,29

16,48

19,57

60,60

2013

4,81

0,49

192,88

0,17

1,31

38,39

2,91

26,14

173,26

6,10

103,27

112,39

6,02

138,75

48,65

4,00

57,53

0

23,95

0,47

59,79

173,99

9,72

134,00

15,09

105,82

59,88

21,17

156,43

280,99

18,46

2,69

0,57

0,61

0,93

2,89

1,01

13,02

2,76

0,00

0,49

0,67

0,27

21,06

1,63

1,47

0

6,52

5,65

24,67

0,34

2,66

6,09

0,01

0,29

13,76

8,65

143,81

2014

4,88

0,60

178,00

0,16

1,09

43,85

2,95

26,97

180,64

6,47

67,07

120,98

2,65

145,79

47,33

3,99

54,87

0

30,98

0,48

62,96

145,32

9,00

116,65

18,46

94,40

69,40

18,99

152,59

284,76

22,57

2,49

0,54

0,51

1,06

2,93

1,04

13,57

2,93

0,00

0,53

0,29

0,28

20,49

1,63

1,41

0

8,43

5,79

25,97

0,28

2,46

5,31

0,01

0,26

15,94

7,75

140,28

2015

3,03

0,73

180,41

0,17

1,12

47,49

3,04

30,88

177,17

7,31

68,43

138,46

3,27

147,74

46,04

4,11

56,43

0

31,20

0,49

50,76

144,94

8,51

114,04

17,11

104,74

61,85

14,39

38,92

176,61

27,45

2,52

0,54

0,52

1,15

3,02

1,19

13,31

3,31

0,00

0,61

0,36

0,29

19,93

1,68

1,45

0

8,49

5,89

20,94

0,28

2,33

5,19

0,01

0,28

14,21

5,88

35,78


Cilji

  • zmanjšati izpuste dioksinov/furanov, policikličnih aromatskih ogljikovodikov in heksaklorobenzena pod mejno raven iz leta 1990;
  • opustiti proizvodnjo in uporabo POP-sov: aldrin, klordan, klordekon, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, heksabrombifenil, heksaklorobenzen, mireks, PCB in toksafen;
  • strogo omejiti rabo DDT, HCH (vključno z lindanom) in PCB;
  • zmanjšati izpuste s končnim ciljem odprave, kadar je to izvedljivo, iz industrijskih procesov (obrati za sintranje, primarna in sekundarna proizvodnja bakra, proizvodnja jekla, sekundarna industrija aluminija, proizvodnja koksa, proizvodnja anod, obrati za zaščito lesa), procesov izgorevanja (proizvodnja energije, zgorevanje fosilnih goriv v industriji in gospodinjstvu) in sežiganja oziroma sosežiganja komunalnih, nevarnih ali medicinskih odpadkov.

Obstojna organska onesnaževala (POPs) so skupina lahkohlapnih kemičnih spojin, ki so obstojne v okolju in imajo lastnost, da se postopoma nalagajo v organizmih živali in človeka višje v prehranjevalni verigi. Za človekovo zdravje so POP-si strupeni in povzročajo škodljive učinke že pri nizkih koncentracijah. Tako lahko dolgotrajna izpostavljenost nižjih organizmov precej nizkim koncentracijam POP-sov potencialno izpostavi plenilske organizme, vključno s človekom, škodljivim koncentracijam. Potencialno imajo lahko rakotvorne učinke, škodljive imunske in reproduktivne učinke ter učinke na človekov razvoj. Obstojna organska onesnaževala predstavljajo snovi, ki so stranski proizvodi iz industrijskih procesov, pesticide in industrijske kemikalije.

Izpusti polikloriranih bifenilov (PCB) so se v Sloveniji v obdobju 1990-2015 zmanjšali za 75 odstotkov, in sicer iz 610 kg/leto na 150 kg/leto, predvsem zaradi opuščanja rabe električne opreme, ki vsebuje PCB. Glavni viri PCB so bili leta 2015 industrijski procesi in raba topil. Izpusti PCB v EU-28 so se v obdobju 1990-2015 zmanjšali za 77 %, največje zmanjšanje je dosegla Nizozemska, največji porast pa Španija. Največje izpuste PCB v EU-28 so leta 2015 prispevale Poljska in Združeno kraljestvo, najnižje pa Nizozemska in Malta.

Izpusti dioksinov in furanov so se v obdobju 1990-2015 v Sloveniji zmanjšali za 24 %, iz 19 g I-Teq leta 1990 na 14 g I-Teq leta 2015, predvsem zaradi zmanjševanja izpustov iz industrijskih procesov in rabe topil. Glavni vir izpustov dioksinov in furanov je raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju. Velik delež pri izpustih predstavljajo tudi industrijski procesi. Zmanjševanje izpustov dioksinov in furanov v Sloveniji po letu 2000 ni zaznati zaradi večje porabe trdnih energentov v malih kuriščih. Izpusti dioksinov in furanov so se v EU-28 v obdobju 1990-2015 zmanjšali za 85 %, največje zmanjšanje je dosegla Češka, najmanjše pa na Poljskem. Največje izpuste dioksinov in furanov v EU-28 sta leta 2015 beležili Poljska in Italija, najmanj pa Ciper in Malta.

Mala individualna kurišča, ki kurijo lesno biomaso, so viri izpustov in dejansko onesnažujejo prizemni sloj zraka, ki ima največji vpliv na ekosisteme ter zdravje ljudi. V preteklosti je bilo veliko napora vloženega v zamenjavo trdnih goriv z ekološko bolj primernimi tekočimi in zlasti plinastimi gorivi, zato se je zrak v mestih izboljševal. Danes je aktualno uvajanje biomase, predvsem zaradi zmanjševanja toplogrednih plinov, ker se slednji iz biomase ne štejejo v državne bilance izpustov, saj je biomasa del naravnega cikla vezanja in sproščanja ogljika. Težava je v tem, da spodbujanje kurjenja biomase za ogrevanja v malih kuriščih pomeni večje onesnaževanje zraka s prašnimi delci, hlapnimi organskimi spojinami in obstojnimi organskimi onesnaževali, predvsem dioksini. Zato je kurjenje biomase smotrno le v objektih, v katerih je poskrbljeno za ustrezno čiščenje dimnih plinov, v široki rabi pa je množična uporaba biomase, z izjemo sodobnih kurilnih naprav, ki imajo nižje izpuste, lahko vprašljiva, saj se urbana okolja že danes spopadajo s prevelikimi količinami delcev v ozračju.

Skupni izpusti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) predstavljajo vsoto štirih onesnaževal:  benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten in indeno(1,2,3)piren. Skupni izpusti PAH so v Sloveniji upadli iz 9 t/leto v letu 1990 na 6 t/leto v letu 2015. Glavni vir izpustov PAH v Sloveniji so leta 2015 predstavljala mala kurišča (76 %), predvsem zgorevanje biomase. Izpusti PAH so se v obdobju 1990-2015 v EU-28 zmanjšali za 88 %. Izpuste je najbolj zmanjšala Češka, največje povečanje pa beleži Malta. Največje izpuste PAH v EU-28 so leta 2015 prispevale Španija, Nemčija in Poljska, najmanjše izpuste pa so prispevali Malta, Ciper in Luksemburg. Točkasti viri izpustov PAH so običajno prihajali iz malih kurišč, zgorevanja premoga in lesa za ogrevanje stanovanj, iz industrijskih procesov proizvodnje kovin in iz prometa, vendar so se v devetdesetih letih v EU zmanjšali zaradi opuščanja premoga v stanovanjski rabi, izboljšanja tehnologij za zmanjševanje izpustov pri prečiščevanju in taljenju kovin ter zaradi strožjih predpisov o izpustih iz cestnega prometa. Eden od vzrokov za povečanje izpustov na Danskem je posledica ukrepov politike, ki spodbujajo kurjenje obnovljivih materialov (npr. les) v danskih gospodinjstvih. Zgorevanje lesa proizvaja tudi izpuste PAH in v tem primeru, je ob reševanju enega okoljskega vprašanja (podnebne spremembe), nastal drug (onesnažen zrak), vendar so izpusti PAH na Danskem relativno nizki v primerjavi z drugimi državami.

Heksaklorobenzen (HCB) se je v preteklosti intenzivno uporabljal kot fungicid (pri setvi), danes je njegova uporaba prepovedana. Kljub prepovedi se lahko v manjših količinah še vedno pojavlja v okolju. Vir heksaklorobenzena je namreč lahko uporaba drugih kloriranih sredstev za varstvo rastlin, uporaba pri zaščiti lesa, nepopolno zgorevanje fosilnih goriv in snovi, ki vsebujejo klor ter odpadki, nastali pri proizvodnji ali predelavi kloriranih topil, sredstev za varstvo rastlin. Izpusti heksaklorbenzena so se v Sloveniji v obdobju 1990-2015 zmanjšali iz 47 kg na 0,5 kg oziroma za 99 %. Vzrok zmanjšanja izpustov je tehnološka izboljšava (opustitev heksakloroetana) v proizvodnji aluminija leta 2002. Glavni vir izpustov HCB v ozračje je v Sloveniji leta 2015 predstavljala proizvodnja elektrike in toplote (59 %). Izpusti HCB so se v obdobju 1990-2015 v EU-28 zmanjšali za 97 %, največje zmanjšanje izpustov je dosegla Španija, največje povečanje je bilo zaznati na Švedskem. Največje izpuste HCB v EU-28 je leta 2015 prispevala Avstrija.

Zakonodajo o izpustih obstojnih organskih onesnaževal na ravni Evropske unije zajema Protokol o obstojnih organskih onesnaževalih (1998) h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP), katerega končni cilj je odpraviti vse izpuste in izgube obstojnih organskih onesnaževal. Slovenija je ratificirala tudi Stockholmsko konvencijo o obstojnih organskih onesnaževalih (2001 UNEP), katere cilj je zmanjšati in dokončno zaustaviti proizvodnjo, rabo, skladiščenje in izpuste POP-sov, kot tudi uničenje obstoječih zalog. Predvideva ukrepe za zmanjšanje ali odpravljanje izpustov, ki izhajajo iz namerne in nenamerne proizvodnje in rabe. Namerava zagotoviti tehnično in finančno pomoč državam v razvoju in v tranziciji ter predvideva popis izpustov, sodelovanje in izmenjavo informacij.


Cilji in pravna podlaga

Aarhuški protokolu o obstojnih organskih onesnaževalih (1998) h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja cilja (LRTAP)

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec

Izpusti so večinoma izračunani iz podatkov o rabi goriv, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti, količini odloženih odpadkov, podatkov o vrsti in številu vozil, prevoženih kilometrih… ter ustreznih emisijskih faktorjev. Priporočena metodologija za izračun izpustov onesnaževal zraka je EMEP/EEA metodologija, ki jo pripravlja mednarodna skupina za evidence izpustov in projekcij (TFEIP) pod okriljem Evropske okoljske agencije (EEA).

Podatki so predstavljeni za obdobje 1990-2015. Osvežujejo se letno. Novi podatki o izpustih so predvidoma na voljo februarja tekočega poročevalskega leta in sicer za 2 leti nazaj glede na tekoče poročevalsko leto. Pravilnost izračunov in primernost uporabe podatkov nadzira Sekretariat Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP) in Evropska komisija z rednimi revizijami poročil.

Podatki o izpustih predstavljajo državne izpuste obstojnih organskih onesnaževal v zrak. Predstavljeni so tudi izpusti po kategorijah virov: Proizvodnja elektrike in toplote, Raba goriv v industriji, Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju, Ubežni izpusti, Promet, Industrijski procesi in raba topil, Odpadki in Kmetijstvo.

Informacije o kakovosti za ta kazalec

  • Prednosti in slabosti kazalca: Podatki o izpustih so zaradi enotne metodologije izračuna mednarodno primerljivi.
  • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: Negotovost uporabljenih emisijskih faktorjev je ključna za večjo negotovost ocen emisij.

      Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.

      Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.

  • Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):

           Relevantnost: 1

           Točnost: 2

           Časovna primerljivost: 1

           Prostorska primerljivost: 2

Metodologija obdelave podatkov za primerjavo držav

Kazalec je osnovan na uradnem poročanju organu Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo/ Program sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (UNECE/EMEP) glede na Konvencijo o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje (CLRTAP). Poroča se o skupnih državnih izpustih in izpustih po sektorjih. Uporabljena je EMEP/EEA metodologija.

V kazalcu so uporabljeni indeksi z baznim letom 1990. Priporočena metodologija za popis ocen izpustov je zbrana v EMEP/EEA Atmospheric Emission Inventory guidebook, EEA Copenhagen.

Izvorna baza podatkov
Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention), Evropska okoljska agencija
Skrbnik podatkov

Evropska okoljska agencija

Datum zajema podatkov
17.07.2017
Podatki za obdobje
1990-2015
Geografska pokritost
EU-28 vključuje države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo. Grčija ni poročala o izpustih onesnaževal zraka.
Informacije o kakovosti za primerjavo držav

  • Prednosti in slabosti kazalca: Podatki so del mednarodnega poročanja.
  • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: Zanesljive so ocene izpustov iz kovinsko predelovalne industrije, saj so naprave v glavnem urejene v skladu z direktivo IPPC, ocene pa temeljijo na meritvah izpustov ali emisijskih faktorjih, ki so bili raziskani za določeno vrsto postopka. Izpusti iz ostalih manjših virov zgorevanja in industrijskih ter gospodarskih aktivnosti so slabše dokumentirani.

      Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.

      Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.

  • Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):

           Relevantnost: 1

           Točnost: 2

           Časovna primerljivost: 1

           Prostorska primerljivost: 2

Drugi viri in literatura


TWITTER