IP01 Uvajanje sistemov za ravnanje z okoljem [ 2013 2011 2007 ]

Definicija

HTML Online Editor Sample

Kazalec prikazuje razvoj sistemov za ravnanje z okoljem. Obravnava gibanje števila podeljenih spričeval po standardu ISO 14001, shemi EMAS in gibanje števila podeljenih okoljskih znakov oziroma okoljskih marjetic (eco-label flowers) v Sloveniji in EU. Zaradi lažje predstave ter primerjave z državami EU so podatki o okoljskih spričevalih ter znakih preračunani na milijon prebivalcev. Poleg omenjenih mehanizmov za spodbujanje ravnanja z okoljem, kazalec obravnava tudi gibanje števila podeljenih okoljskih priznanj za energetsko učinkovito podjetje, energetsko učinkovit projekt, za čisto proizvodnjo, okolju prijazno podjetje, okoljski izdelek leta, mednarodno okoljsko partnerstvo, ekoprofit, odgovorno ravnanje ter okolju prijazen postopek.

ISO 14001 je mednarodni standard za sistem ravnanja z okoljem, ki organizacijam določa nabor zahtev z namenom varovanja okolja, preprečevanja onesnaženja in izboljšanja okoljske učinkovitosti.

Shema EMAS (ECO – Management and Audit Scheme - sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij) je sistem ravnanja z okoljem, ki je bil uveden leta 1995. Pridobitelji spričevala EMAS so zavezani, da ocenijo in izboljšajo svojo okoljsko učinkovitost ter obveščajo javnost o vplivih svojih dejavnosti na okolje. Shema EMAS je nadgradnja standarda ISO 14001. Zagotavlja večjo odprtost, odkritost in periodično objavljanje preverjenih okoljskih informacij. Shema ima v primerjavi z ISO 14001 višje zahteve glede izboljšanje uspešnosti, sodelovanja zaposlenih, pravne usklajenosti in komuniciranja z javnostjo.

Okoljski znak oz. okoljska marjetica (Eco label flower) je instrument zagotavljanja varstva okolja. Evropska unija ga je uvedla leta 1992 z namenom spodbuditi podjetja, da razvijejo proizvode in storitve, ki v največji možni meri zmanjšajo vpliv na okolje skozi celoten življenjski cikel izdelka ter potrošniku zagotavljajo boljše informacije o tem, kakšen vpliv na okolje imajo ti izdelki. Pri tem se presoja celoten vpliv proizvoda na okolje, od pridobivanja surovin do izločitve iz okolja, potrošnike pa se usmerja z dajanjem točnih, nezavajajočih in znanstveno utemeljenih informacij o proizvodih in storitvah. Prednosti, ki jih podeljen znak za okolje prinaša so med drugim tudi potrditev spoštovanja okoljevarstvenih zahtev, uporaba znaka za okolje ter nenazadnje tudi promocija. Shema podpira vse proizvode, razen hrane, pijače, farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov, vendar se tudi na tem področju pripravljajo spremembe oziroma razširitve.  

Uvajanje sistemov za ravnanje z okoljem pomeni na področju varstva okolja pomemben gospodarski instrument za sporazumevanje in poenotenje. Za podjetja predstavlja mednarodno priznan pristop k poslovanju, ki zagotavlja vse pomembne vidike okoljevarstvenega ravnanja (od izrabe surovin in energije, vodenja tehnoloških procesov, do zahtev glede uporabe proizvodov) in vodi k odpravljanju ter zmanjševanju negativnih vplivov na okolje. Prednost uvedbe sistema za ravnanje z okoljem ni le v zadostitvi okoljski zakonodaji ter v znižanju stroškov, temveč tudi v povečanju konkurenčnosti pri trženju izdelkov, tehnologij in znanj na mednarodnih trgih ter pri širjenju trga poslovanja podjetij. Sodi med prostovoljne pristope, ki se praviloma uveljavljajo v gospodarstvu na podlagi javnih programov.

Slika IP1-1: Število organizacij s standardom ISO 14001 na milijon prebivalcev v Sloveniji in primerjava z nekaterimi državami EU
gaph10461.png

1998199920002001200220032004200520062007
Češkašt. spričeval 42601161743185191288212222112731
Finskašt. spričeval 2064705086877501128882923935822
Italijašt. spričeval 12324352112952153306647857080982512057
Romunijašt. spričeval 11515459636175214542269
Slovenijašt. spričeval 121988136149205338417379438
Španijašt. spričeval 164573600206432284860647386201112513852
Švedskašt. spričeval 30485113702070273023303478368237593800
EU-25št. spričeval 36736479992116707216892890236888434614992757660
EU-27št. spričeval 36746480992616728217442901536748442625147360143
Češkašt. prebivalcev10289621102780981026654610206436102032691021145510220577102510791028718910381130
Finskašt. prebivalcev5159646517130251811155194901520629552197325236611525558052769555300484
Italijašt. prebivalcev56909109569235245696069256993742573210705788824558462375587517115913128759619290
Romunijašt. prebivalcev22488595224554852243045721833483217727742171125221658528216102132156511921528627
Slovenijašt. prebivalcev1978334198775519900941994026199503319964331997590200335820103772010269
Španijašt. prebivalcev39802827400497084047672340964244416637024234534243038035437582504447463145283259
Švedskašt. prebivalcev8854322886142688827928909128894078889756709011392904775291132579182927
EU-25št. prebivalcev450898791452121151453217103454910541457027499459285404461715361463881434466047516468517364
EU-27št. prebivalcev481617757482767512483797028484635119486646114488797929491134938493210397495291925497686229
Češkašt. spričeval/mio preb.4611173151126207215263
Finskašt. spričeval/mio preb.409198132144216168176177155
Italijašt. spričeval/mio preb.24923385382121166202
Romunijašt. spričeval/mio preb.000124173567105
Slovenijašt. spričeval/mio preb.610446875103169208189218
Španijašt. spričeval/mio preb.414155077115150197250306
Švedskašt. spričeval/mio preb.3496154232305260386407412414
povprečje EU-25št. spričeval/mio preb.814223747638094107123
povprečje EU-27št. spričeval/mio preb.813213545597590104121
20082009
Češkašt. spričeval 33184684
Finskašt. spričeval 9911107
Italijašt. spričeval 1292214542
Romunijašt. spričeval 38846863
Slovenijašt. spričeval 444390
Španijašt. spričeval 1644316527
Švedskašt. spričeval 44784193
EU-25št. spričeval 6740173510
EU-27št. spričeval 7160680938
Češkašt. prebivalcev1046754210506813
Finskašt. prebivalcev53263145351427
Italijašt. prebivalcev6004506860340328
Romunijašt. prebivalcev2149861621462186
Slovenijašt. prebivalcev20323622046976
Španijašt. prebivalcev4582817245989016
Švedskašt. prebivalcev92563479340682
EU-25št. prebivalcev470600329472079765
EU-27št. prebivalcev499705496501105661
Češkašt. spričeval/mio preb.317446
Finskašt. spričeval/mio preb.186207
Italijašt. spričeval/mio preb.215241
Romunijašt. spričeval/mio preb.181320
Slovenijašt. spričeval/mio preb.218191
Španijašt. spričeval/mio preb.359359
Švedskašt. spričeval/mio preb.484449
povprečje EU-25št. spričeval/mio preb.143156
povprečje EU-27št. spričeval/mio preb.143162
Vir: The ISO Survey of Certifications 2009, 2010; Eurostat, 2012 Preglednica


Slika IP1-2: Število organizacij s podeljenimi spričevali po shemi EMAS na milijon prebivalcev v Sloveniji in primerjava z nekaterimi državami EU
gaph10462.png

1997199819992000200120022003200420052006
Avstrijašt. organizacij s spričevalom/i EMAS35141190294362331298254265256
Danskašt. organizacij s spričevalom/i EMAS1583116152170130121120121116
Italijašt. organizacij s spričevalom/i EMAS013244274123169253394570
Nemčijašt. organizacij s spričevalom/i EMAS1116157820072394266224861830164114911489
Slovenijašt. organizacij s spričevalom/i EMAS111
Španijašt. organizacij s spričevalom/i EMAS11851103165263314412522666
Švedskašt. organizacij s spričevalom/i EMAS1512415719921220111511810084
EU-25št. organizacij s spričevalom/i EMAS1231209627203358384837413068303731773507
EU-27št. organizacij s spričevalom/i EMAS1231209627203358384837413068303731773507
Avstrijašt. prebivalcev7971116798246180021868020946806364081002738142573820135982542988282984
Danskašt. prebivalcev5294860531357753300205349212536835453835075397640541140554274595447084
Italijašt. prebivalcev56904379569091095692352456960692569937425732107057888245584623755875171159131287
Nemčijašt. prebivalcev82057379820370118216347582259540824403098253668082531671825008498243799582314906
Slovenijašt. prebivalcev1984923197833419877551990094199402619950331996433199759020033582010377
Španijašt. prebivalcev39639388398028274004970840476723409642444166370242345342430380354375825044474631
Švedskašt. prebivalcev8847625885432288614268882792890912889407888975670901139290477529113257
EU-25št. prebivalcev450110776450898791452121151453217103454910541457027499459285404461715361463881434466047516
EU-27št. prebivalcev480920069481617757482767512483797028484635119486646114488797929491134938493210397495291925
Avstrijašt. spričeval/mio preb.4182437454137313231
Danskašt. spričeval/mio preb.3162228322422222221
Italijašt. spričeval/mio preb.00011234710
Nemčijašt. spričeval/mio preb.14192429323022201818
Slovenijašt. spričeval/mio preb.0000000100
Španijašt. spričeval/mio preb.0013467101215
Švedskašt. spričeval/mio preb.214182224221313119
povprečje EU-25št. spričeval/mio preb.3567887778
povprečje EU-27št. spričeval/mio preb.3467886667
20072008200920102011
Avstrijašt. organizacij s spričevalom/i EMAS252261253262275
Danskašt. organizacij s spričevalom/i EMAS9693939196
Italijašt. organizacij s spričevalom/i EMAS755939103710351100
Nemčijašt. organizacij s spričevalom/i EMAS14641419137914021387
Slovenijašt. organizacij s spričevalom/i EMAS12333
Španijašt. organizacij s spričevalom/i EMAS9051033115912281217
Švedskašt. organizacij s spričevalom/i EMAS7174757575
EU-25št. organizacij s spričevalom/i EMAS39074232441045174508
EU-27št. organizacij s spričevalom/i EMAS39084233441345214512
Avstrijašt. prebivalcev83185928355260837529083752908375290
Danskašt. prebivalcev54757915511451553473855347385534738
Italijašt. prebivalcev5961929060045068603403286034032860340328
Nemčijašt. prebivalcev8221783782002356818022578180225781802257
Slovenijašt. prebivalcev20102692032362204697620469762046976
Španijašt. prebivalcev4528325945828172459890164598901645989016
Švedskašt. prebivalcev91829279256347934068293406829340682
EU-25št. prebivalcev468517364470600329472079765472079765472079765
EU-27št. prebivalcev497686229499705496501105661501105661501105661
Avstrijašt. spričeval/mio preb.3031303133
Danskašt. spričeval/mio preb.1817171617
Italijašt. spričeval/mio preb.1316171718
Nemčijašt. spričeval/mio preb.1817171717
Slovenijašt. spričeval/mio preb.01111
Španijašt. spričeval/mio preb.2023252726
Švedskašt. spričeval/mio preb.88888
povprečje EU-25št. spričeval/mio preb.8991010
povprečje EU-27št. spričeval/mio preb.88999
Vir: Evropska komisija, EMAS Helpdesk, 2011; Agencija RS za okolje, 2011 Preglednica


Slika IP1-3: Število podeljenih okoljskih marjetic na milijon prebivalcev v Sloveniji in primerjava z nekaterimi državami EU
gaph10463.png

2001200220032004200520062007200820092010
Avstrijašt. podeljenih okoljskih znakov0227111229243748
Danskašt. podeljenih okoljskih znakov18272845535561525256
Italijašt. podeljenih okoljskih znakov132834548295160237336331
Francijašt. podeljenih okoljskih znakov17273243455089137187245
Irskašt. podeljenih okoljskih znakov11000911202424
Nizozemskašt. podeljenih okoljskih znakov2351111119172443
Slovenijašt. podeljenih okoljskih znakov0042333
Švedskašt. podeljenih okoljskih znakov981113151620212627
EU-25št. podeljenih okoljskih znakov1271492232763385087029351063
EU-27št. podeljenih okoljskih znakov881271492232763385087059391067
Avstrijašt. prebivalcev8063640810027381425738201359825429882829848318592835526083752908375290
Danskašt. prebivalcev5368354538350753976405411405542745954470845475791551145155347385534738
Italijašt. prebivalcev56960692569937425732107057888245584623755875171159131287596192906004506860340328
Francijašt. prebivalcev61424036618640886229224162772870632296356364506564007290643691476471631064716310
Irskašt. prebivalcev3899702396419140288514111672420815643125264401335445003044678544467854
Nizozemskašt. prebivalcev16105285161925721625803216305526163342101635799216405399164857871657498916574989
Slovenijašt. prebivalcev1994026199503319964331997590200335820103772010269203236220469762046976
Švedskašt. prebivalcev8909128894078889756709011392904775291132579182927925634793406829340682
EU-25št. prebivalcev454910541457027499459285404461715361463881434466047516468517364470600329472079765472079765
EU-27št. prebivalcev484635119486646114488797929491134938493210397495291925497686229499705496501105661501105661
Avstrijašt. okoljskih znakov/mio preb.00.20.20.91.31.43.52.94.45.7
Danskašt. okoljskih znakov/mio preb.3.455.28.39.810.111.19.49.410.1
Italyšt. okoljskih znakov/mio preb.0.20.50.60.91.41.62.73.95.65.5
Francijašt. okoljskih znakov/mio preb.0.30.40.50.70.70.82.54.55.45.4
Irskašt. okoljskih znakov/mio preb.0.30.30002.10.511.42.6
Nizozemskašt. okoljskih znakov/mio preb.0.10.20.30.70.70.711.51.51.5
Slovenijašt. okoljskih znakov/mio preb.0000022.22.32.82.9
Švedskašt. okoljskih znakov/mio preb.10.91.21.41.71.81.11.522.3
povprečje EU-25št. okoljskih znakov/mio preb.00.30.30.50.60.711.41.92.1
povprečje EU-27št. okoljskih znakov/mio preb.0.20.30.30.50.60.7
2011
Avstrijašt. podeljenih okoljskih znakov48
Danskašt. podeljenih okoljskih znakov56
Italijašt. podeljenih okoljskih znakov373
Francijašt. podeljenih okoljskih znakov253
Irskašt. podeljenih okoljskih znakov20
Nizozemskašt. podeljenih okoljskih znakov46
Slovenijašt. podeljenih okoljskih znakov7
Švedskašt. podeljenih okoljskih znakov27
EU-25št. podeljenih okoljskih znakov1145
EU-27št. podeljenih okoljskih znakov1150
Avstrijašt. prebivalcev8375290
Danskašt. prebivalcev5534738
Italijašt. prebivalcev
Francijašt. prebivalcev64716310
Irskašt. prebivalcev4467854
Nizozemskašt. prebivalcev16574989
Slovenijašt. prebivalcev2046976
Švedskašt. prebivalcev9340682
EU-25št. prebivalcev472079765
EU-27št. prebivalcev501105661
Avstrijašt. okoljskih znakov/mio preb.5.7
Danskašt. okoljskih znakov/mio preb.10.1
Italyšt. okoljskih znakov/mio preb.6.2
Francijašt. okoljskih znakov/mio preb.4.5
Irskašt. okoljskih znakov/mio preb.2.8
Nizozemskašt. okoljskih znakov/mio preb.3.4
Slovenijašt. okoljskih znakov/mio preb.2.9
Švedskašt. okoljskih znakov/mio preb.2.4
povprečje EU-25št. okoljskih znakov/mio preb.2.3
povprečje EU-27št. okoljskih znakov/mio preb.
Vir: Evropska komisija, Ecolabel Helpdesk, 2011; Agencija RS za okolje, 2011 Preglednica


Slika IP1-4: Druga okoljska priznanja v Sloveniji
gaph10464.png

1997199819992000200120022003200420052006
odgovorno ravnanještevilo00000012173448
čista proizvodnjaštevilo0000132433333333
ekoprofitštevilo00000020202020
okoljski izdelek letaštevilo224461011121215
okolju prijazno podjetještevilo00001146810
energetsko učinkovito podjetještevilo2345678101111
energetsko učinkoviti projektištevilo0001234566
okolju prijazen postopekštevilo0000001234
mednarodno okoljsko partnerstvoštevilo0000012223
2007200820092010
odgovorno ravnanještevilo63767676
čista proizvodnjaštevilo33333333
ekoprofitštevilo20202020
okoljski izdelek letaštevilo16181819
okolju prijazno podjetještevilo12131314
energetsko učinkovito podjetještevilo12121212
energetsko učinkoviti projektištevilo7777
okolju prijazen postopekštevilo5667
mednarodno okoljsko partnerstvoštevilo3444
Vir: Katalog z okoljskimi priznanji, Gospodarska zbornica Slovenije 2010, Finance 2013 Preglednica


Cilj(i):

Okoljska priznanja, kot so standard ISO 14001 ter shema EMAS sodijo med pomembne instrumente akcijskega načrta za spodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje ter trajnostne industrijske politike. Cilj njihove uvedbe je spodbujati nenehne izboljšave ter s tem povečati  okoljsko uspešnost organizacij. Poseben poudarek sheme EMAS je sistemsko, objektivno in redno vrednotenje uspešnosti, zagotavljanje informacij o okoljski uspešnosti javnosti ter vsem zainteresiranim, prav tako pa izobraževanje in vključevanje zaposlenih k aktivnemu sodelovanju v shemi (EMAS Regulation).

Cilj EU na področju podeljevanja znaka za okolje je uvesti prostovoljni sistem, namenjen uveljavljanju proizvodov z manjšim vplivom na okolje v njihovem celotnem življenjskem krogu in zagotavljanje potrošnikom dostop do točnih, nezavajajočih in znanstveno utemeljenih informacij o vplivu proizvodov na okolje. Slednje pomeni nadomestitev nevarnih snovi z varnejšimi, če je to tehnično le mogoče (Eco-Label Regulation). 

Komentar

Število podjetij, registriranih po ISO 14001 ter shemi EMAS od leta 1995 dalje tako v Sloveniji kot  v EU-27 narašča. Slovenija sodi po številu podeljenih ISO 14001 spričeval v sam vrh EU. V letu 2011 je bilo v Sloveniji tako registriranih 202 organizacij s spričevalom ISO 14001 na milijon prebivalcev, medtem, ko znaša povprečje EU-27 198 organizacij na milijon prebivalcev. Največ registriranih podjetij po standardu ISO 14001 na milijon prebivalcev imata Švedska (430) in Češka (424).

Število slovenskih podjetij, ki so vključena v EMAS shemo je v primerjavi z ISO 14001  skromnejše. Največje število organizacij registriranih po shemi EMAS na milijon prebivalcev je v evropskem merilu v letu 2011 v Avstriji (33), Španiji (26), Italiji (18), Nemčiji (17) in na Danskem (17). V EU-27 je bilo v shemo EMAS v letu 2011 v povprečju vključenih 9 organizacij z enim ali več spričevali po shemi EMAS na milijon prebivalcev. Slovenija se s tremi EMAS spričevali podeljenimi do vključno leta 2011 uvršča v slabšo polovico EU-27 držav.Zaradi velikih prizadevanj Evropske komisije, predvsem v smislu uvajanja integriranih pristopov upravljanja z okoljem ter vključevanja okoljskih tematik v sektorske politike, velja v prihodnosti pričakovati hitro naraščanje števila sistemov za ravnanje z okoljem, predvsem shem EMAS. Slednje izpostavlja kot strateški cilj tudi Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012, ki poudarja pomen EMAS spričeval tudi v javnem sektorju (občinske uprave, izvajalci javnih služb varstva okolja).

Od leta 1992 dalje, ko je bil v EU uveden okoljski znak (okoljska marjetica), število z okoljskim znakom nagrajenih podjetij strmo narašča. Tako je bilo leta 2011 v EU-27 podeljenih 1.150 okoljskih znakov, od tega največ v Italiji (6,2/mio prebivalcev) in Franciji (3,9/mio prebivalcev). EU znak za okolje se podeljuje v kategoriji 24 vrst proizvodov in storitev, nove kategorije se nenehno dodajajo. V letu 2011 predstavljajo storitve turistične namestitve kar 36 % vseh podeljenih okoljskih znakov. Slovenija je v letu 2011 podelila 7 okoljskih znakov in se tako uvrstila nad povprečje EU-27. Do sedaj podeljeni okoljski znaki sodijo v kategorijo kopirnih in grafičnih papirjev, mil, šamponov in balzamov, univerzalnih čistil ter detergentov (6), dva sta bila podeljena za turistično nastanitveno storitev ter en za notranje barve in lake.

Poleg sistemov ISO 14001 ter sheme EMAS poznamo v Sloveniji tudi druge instrumente okoljske politike - okoljska priznanja. V letu 2012 je bilo največje število podeljenih priznanj na področju programov odgovornega ravnanja (118), čista proizvodnja (33) ter okoljski izdelek leta (21). Gre za programe, ki skozi vidik tehnologije proizvodnih procesov, proizvodov ter storitev stremijo k preprečevanju oz. zmanjševanju onesnaževanja, k učinkovitejši rabi energije in sočasnem doseganju pozitivnih ekonomskih učinkov. Program odgovornega ravnanja je zaveza svetovne kemične industrije. Poudarja predvsem pomen varovanja zdravja ljudi ter varstva pri delu.  

Metodologija

Podatki za Slovenijo

Cilji povzeti: Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (Uradni list RS, št. 2/2006), Prenovljena strategija EU za trajnostni razvoj , Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel, Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Izvorna baza podatkov oz. vir:

Skrbnik podatkov:

Datum zajema podatkov za kazalec: 8.maj  2013

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki o podeljenih ISO spričevalih so predstavljeni za obdobje 1998-2009, podatki o spričevalih EMAS za obdobje 1997-2011 in podatki za okoljski znak 2001-2011. Podatki se osvežujejo letno in so praviloma dostopni konec leta za tekoče leto.

Podatki o ostalih podeljenih okoljskih priznanjih (1997-2010) so povzeti iz kataloga z okoljskimi priznanji Gospodarske zbornice Slovenije.. Za iskanje po katalogu je uporabljeno sestavljeno iskanje za vsako posamezno iniciativo in leto. Končni podatki se ne ujemajo vedno, ker v katalogu ne brišejo podjetij, ki so bila ukinjena ali združena. Za leti 2011 in 2012 pa smo podatke pridobili s strani Financ (Andreja Šalamun), saj so od leta 2011 Finance zadolžene za podeljevanje okoljskih priznanj.

Metodologija obdelave podatkov:Podatki o številu podeljenih spričeval ISO 14001, EMAS in okoljskih znakov so preračunani glede na število prebivalcev. Vrednosti (število EMAS in število okoljskih marjetic) se po letih medsebojno seštevajo. Manjše število priznanje v naslednjem letu je lahko posledica dejstva, da posamezno podjetje, ki je pridobilo certifikat pred leti, le-tega ni obnovilo.

Podatki o spričevalih EMAS so pridobljeni preko EMAS Helpdesk (Evropska Komisija). Vrednosti se po letih medsebojno seštevajo.  Podatki za leto 2011 se nanašajo na stanje 1. junija 2011. Krajši časovni niz podatkov o spričevalih EMAS je dostopen tudi na Eurostatu (Environment and energy →Environment →Organisations and sites with a registered environmental management system - tsdpc410).

Podatki o okoljski marjetici so dobljeni od Eco label Helpdesk (Evropska Komisija). Podatki za leto 2011 kažejo stanje na dan 30. april 2011. Krajši časovni niz teh podatkov je dostopen tudi na Eurostatu (Environment and energy →Environment →Ecolabel licenses - tsdpc420).

Podatki o spričevalih ISO 14001, EMAS in okoljski marjetici se nanašajo na december posameznega leta.

Podatki o številu prebivalcev so povzeti po Eurostat-u (Population →Demography - National data →Population →Population on 1. January by age and sex - demo_pjan). Podatki Eurostata o prebivalcih so povzeti za prihodnje leto - stanje na dan 1. januarja. Tako je npr. za izračun spričeval ISO na milijon prebivalcev v Sloveniji leta 1999 vzeto stanje spričeval za december 1999 in stanje prebivalstva za 1. januar 2000.

Informacije o kakovosti:

  • Prednosti in slabosti kazalca:

Prednosti:Podatki o številu podeljenih spričeval EMAS in Ecolabel se zbirajo na evropski ravni in so dosegljivi preko Helpdesk-a Evropske komisije, krajši časovni niz podatkov je objavljen tudi na Eurostatu. V obeh primerih (EMAS in Eco-label) gre za podatke, ki jih uradno poročajo države članice EU-27 v skladu s predpisano zakonodajo EU. Podatki so zbrani po enotni metodologiji in zato mednarodno primerljivi.

Slabosti:Podatki za Slovenijo o številu podeljenih spričeval po ISO 14001, povzeti po  ISO Survey (ISO Organisation, Ženeva) se ne ujemajo s podatki Gospodarske zbornice (GZS), saj ta vodi evidenco le za slovenske certifikacijske organe. Zato je praviloma podatek GZS manjši od dejanskega števila podeljenih ISO 14001 spričeval po ISO Survey, ki obravnava tudi podatke tujih certifikacijskih organov.

  • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:

Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): srednje zanesljiv

Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): ni projekcij/scenarijev

  • Skupna ocena(1 = brez večjih pripomb, 2= manjše pripombe, 3 = podatki z zadržkom):

            Relevantnost: 1

            Točnost: 1

            Časovna primerljivost: 2 (podatki o prebivalcih za leto 2010 in 2011 se ne skladajo z metodologijo izračuna pri grafih IP1-2 in IP1-3; podatki o EMAS in okoljskih znakih za leto 2011 niso povzeti konca leta kot pri ostalih letih)

            Prostorska primerljivost: 1

Podatki za druge države

Cilji povzeti: Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (Uradni list RS, št. 2/2006), Prenovljena strategija EU za trajnostni razvoj , Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel, Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Izvorna baza podatkov oz. vir:

  • ISO 14001: The ISO Survey of Certifications 2009, 2010;
  • EMAS: EMAS Helpdesk in Eurostat;
  • okoljski zank EU oziroma okoljska marjetica (Ecolabel): Ecolabel Helpdesk in Eurostat;
  • prebivalstvo: Eurostat statistics database.

Skrbnik podatkov:

Datum zajema podatkov za kazalec: 5. julij 2013

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki o podeljenih ISO spričevalih so predstavljeni za obdobje 1998-2011, podatki o spričevalih EMAS za obdobje 1997-2011 in podatki za okoljski znak 2001-2011. Podatki se osvežujejo letno in so praviloma dostopni konec leta za tekoče leto.

Metodologija obdelave podatkov: Podatki o številu podeljenih spričeval ISO 14001, EMAS in okoljskih znakov so preračunani glede na število prebivalcev. Vrednosti (število EMAS in število okoljskih marjetic) se po letih medsebojno seštevajo. Manjše število priznanje v naslednjem letu je lahko posledica dejstva, da posamezno podjetje, ki je pridobilo certifikat pred leti, le-tega ni obnovilo.

Podatki o spričevalih EMAS so pridobljeni preko EMAS Helpdesk (Evropska Komisija). Vrednosti se po letih medsebojno seštevajo.  Podatki za leto 2011 se nanašajo na stanje 1. junija 2011. Krajši časovni niz podatkov o spričevalih EMAS je dostopen tudi na Eurostatu (Environment and energy →Environment →Organisations and sites with a registered environmental management system - tsdpc410).

Podatki o okoljski marjetici so dobljeni od Eco label Helpdesk (Evropska Komisija). Podatki za leto 2011 kažejo stanje na dan 30. april 2011. Krajši časovni niz teh podatkov je dostopen tudi na Eurostatu (Environment and energy →Environment →Ecolabel licenses - tsdpc420).

Podatki o spričevalih ISO 14001, EMAS in okoljski marjetici se nanašajo na december posameznega leta.

Podatki o številu prebivalcev so povzeti po Eurostat-u (Population →Demography - National data →Population →Population on 1. January by age and sex - demo_pjan). Podatki Eurostata o prebivalcih so povzeti za prihodnje leto - stanje na dan 1. januarja. Tako je npr. za izračun spričeval ISO na milijon prebivalcev v Sloveniji leta 1999 vzeto stanje spričeval za december 1999 in stanje prebivalstva za 1. januar 2000. Razlika je pri grafu IP01-2 in grafu IP1-03, kjer so podatki o prebivalstvu za leto 2010 in 2011 povzeti za dan 1. januar 2010, ker ni novejših podatkov.

Informacije o kakovosti:

  • Prednosti in slabosti kazalca:

Prednosti:Podatki o številu podeljenih spričeval EMAS in Ecolabel se zbirajo na evropski ravni in so dosegljivi preko Helpdesk-a Evropske komisije, krajši časovni niz podatkov je objavljen tudi na Eurostatu. V obeh primerih (EMAS in Eco-label) gre za podatke, ki jih uradno poročajo države članice EU-27 v skladu s predpisano zakonodajo EU. Podatki so zbrani po enotni metodologiji in zato mednodarno primerljivi.

Slabosti:Od aprila 2001 so pod okoljskim spričevalom EMAS II možne registracije po podjetjih. Od takrat so mnoge organizacije, ki so imele registriranih več lokacij pod EMAS I, zbrale vse lokacije pod eno registracijo. Slednje se lahko kaže v zmanjšanem skupnem številu registracij, kar ne pomeni nujno zmanjšanja števila lokacij z okoljskim spričevalom EMAS.

  • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:

Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): srednje zanesljiv

Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): ni projekcij/scenarijev.

  • Skupna ocena(1 = brez večjih pripomb, 2= manjše pripombe, 3 = podatki z zadržkom):

      Relevantnost: 1

      Točnost: 1

      Časovna primerljivost: 2 (podatki p prebivalcih za leto 2010 in 2011 se ne skladajo z metodologijo izračuna pri grafih IP1-2 in IP1-3; podatki o EMAS in okoljskih znakih za leto 2011 niso povzeti konca leta kot pri ostalih letih

Prostorska primerljivost: 1

Drugi viri in literatura:

Zadnji popravki: 5.julij 2013

Avtor(ji): Nataša Kovač, Mirjana Plantan, Dijana Nježič, Agencija RS za okolje