ZR03 Izpusti amoniaka (zadnji podatki na voljo v sklopu kazalca ZR09) [ 2008 ]

Definicija

Kazalec prikazuje gibanje skupnih izpustov amoniaka (NH3) v Sloveniji. Izračunane so po metodologiji za izdelavo Državnih emisijskih evidenc, ki temelji na metodologiji CORINAIR. Izpusti so prikazani v časovni seriji od leta 1990 do 2006.
Slika ZR3-1: Letni izpusti NH3 za Slovenijo in ciljna vrednost za leto 2010
gaph7282.png

1990199119921993199419951996199719981999
izpusti NH31000 t24.18723.51123.47723.13122.27721.92522.03119.84420.08220.254
izpusti NH3indeks (1990 = 100)10097.205110183297.064538801895.634018274392.103195931790.647868689891.086120643382.044073262583.028072931783.7391987431
2000200120022003200420052006200720082009
izpusti NH31000 t20.10719.75619.96319.1717.11218.12918.603
izpusti NH3indeks (1990 = 100)83.131434241581.68024145282.536073097179.257452350470.748749328274.953487410676.9132178443
cilj 2010
izpusti NH31000 t20
izpusti NH3indeks (1990 = 100)
Vir: Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2008 Preglednica


Slika ZR3-2: Prispevek sektorjev k skupnim izpustom NH3 v Sloveniji
gaph7283.png

1990199119921993199419951996199719981999
kmetijstvo1000 t24.223.523.52322.121.621.619.319.519.6
cestni promet1000 t0000.10.20.30.50.60.60.6
2000200120022003200420052006200720082009
kmetijstvo1000 t19.41919.218.416.317.317.8
cestni promet1000 t0.70.80.80.80.80.80.8
cilj 2010
kmetijstvo1000 t
cestni promet1000 t
Vir: Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2008 Preglednica


Cilj(i): Zmanjšanje izpustov NH3 do ciljne vrednosti 20 tisoč ton, kot to zahtevata Protokol o zmanjšanju zakisovanja, evtrofikacije in prizemnega ozona ter Direktiva 2001/81/ES ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (direktiva NEC). Obvladovanje in zmanjševanje izpustov v zrak je tudi cilj Nacionalnega programa varstva okolja.

Komentar

Letni izpusti NH3 v Sloveniji so se od leta 1990 do leta 2006 zmanjšala za 23,1 %. Največji delež k skupnim izpustom 18.600 t NH3 v letu 2006 prispeva kmetijski sektor, in sicer 95,7 %. Izpusti se z leti postopoma znižujejo zaradi zmanjševanja glav živine, predvsem goveda. V zadnjih letih je opaziti naraščanje izpustov NH3 iz prometa zaradi povečevanja števila vozil s katalizatorji. Ta emitirajo v zrak več NH3, kot tista brez katalizatorja.

Obveznost po direktivi NEC in Göteborškem protokolu je, da skupni izpusti NH3 ne smejo presegati 20 tisoč ton v letu 2010. Leta 2006 so bili izpusti NH3 za 7 % nižji od predvidene ciljne vrednosti.

Metodologija

Podatki so povzeti iz zbirke Državne emisijske evidence. Zbirka, ki se vodi na Agenciji Republike Slovenije za okolje, je postavljena na podlagi ocen izpustov, dobljenih iz statističnih podatkov (o prodanih gorivih, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti ipd.) z uporabo emisijskih faktorjev.

Zadnji popravki: Kazalec je bil nazadnje osvežen 21. julija 2008.

Avtor(ji): Bojan Rode, Agencija RS za okolje