[PR10]
Transport accident fatalities
Assessments published: [ 2016 2011 2009 2008 ]
Image PR10-1: The number of traffic accidents, fatalities and injuries, Slovenia, 1991-2014

Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia: Statistical Yearbook of the Republic of Slovenia 1993-2012 and SI-STAT Data Portal, 2016


Image PR10-2: Changes in traffic accidents, fatalities and injuries, European countries, 1991–2014

Source: Road safety evolution in EU. CARE – European Road Accident Database, European Commission, 2016.


Image PR10-3: Razvoj števila prometnih nesreč, mrtvih in huje poškodovanih v železniškem prometu v Sloveniji v obdobju 2004-2015

Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia, SI-STAT Data Portal, 2016


14th August, 2016
Aljaž Plevnik, The Urban Planning Institute