[IP01]
Environmental management systems
Assessments published: [ 2013 2011 2007 ]
Image IP1-1: Število organizacij s standardom ISO 14001 na milijon prebivalcev v Sloveniji in primerjava z nekaterimi državami EU

Source: The ISO Survey of Certifications 2009, 2010; Eurostat, 2011


Image IP1-2: Število organizacij s podeljenimi spričevali po shemi EMAS na milijon prebivalcev v Sloveniji in primerjava z nekaterimi državami EU

Source: Evropska komisija, EMAS Helpdesk, 2011; Agencija RS za okolje, 2011


Image IP1-3: Število podeljenih okoljskih marjetic na milijon prebivalcev v Sloveniji in primerjava z nekaterimi državami EU

Source: Evropska komisija, Ecolabel Helpdesk, 2011; Agencija RS za okolje, 2011


Image IP1-4: Druga okoljska priznanja v Sloveniji

Source: Katalog z okoljskimi priznanji, Gospodarska zbornica Slovenije, 2011


28 June 2007

Apology: Texts in English haven't been updated yet.

Nataša Kovač, Slovenian Environment Agency