[TU02]
Obisk naravnih znamenitosti
Objave: [ 2008 2009 ]

Kazalec prikazuje število obiskovalcev izbranih naravnih znamenitosti v koledarskem letu. To so turistične znamenitosti z naravnimi lepotami po definiciji Statističnega urada Republike Slovenije in so vključene v redno spremljanje obiskanosti.

Slika TU2-1: Letno število obiskovalcev izbranih naravnih znamenitosti v Sloveniji

Vir: Obiskovalci pomembnejših turističnih znamenitosti, Rezultati raziskovanj, Statistični urad Republike Slovenije, 1996-2002; Obiskanost pomembnejših turističnih znamenitosti, igralnic, kopališč, galerij in muzejev ter dnevi poslovanja, Slovenija, Statistične informacije 21, Statistični urad Republike Slovenije 2004-2008


Trajnostna raba sestavin biotske raznovrstnosti.
Zavarovanje tistih območij, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti na katerih je treba zagotoviti številne in raznolike ukrepe, usmerjati ravnanja in nekatere dejavnosti (zlasti turizem in rekreacijo).

Kazalec prikazuje razvoj zanimanja turistov za izbrane naravne znamenitosti v Sloveniji. Obisk in število plačanih vstopnic za ogled je odvisen tudi od predstavitve in organiziranosti ogledov teh naravnih znamenitosti. Skupno število organiziranih obiskov se je od leta 1992 do 2007 skoraj potrojilo, povečalo se je tudi število objektov, ki so jih upravljavci pripravili za ogled turistom. Tako bi omogočili varno in vodeno doživljanje znamenitosti, hkrati pa jih zavarovali pred prevelikimi obremenitvami. To je pomembno zlasti pri občutljivih habitatih, kakršne so kraške jame. S podelitvijo koncesij upravljavcema Postojnske jame in Sečoveljskih solin leta 2002 je bil storjen tudi korak naprej pri uresničevanju Nacionalnega programa varstva okolja, ki napoveduje uveljavitev izdajanja koncesij za turistično rabo naravnih virov.

Leta 2005 je vstopnico za ogled naravnih znamenitosti v Sloveniji plačalo 822 tisoč ljudi, v letu 2006 nekoliko manj, leta 2007 pa se je prodaja vstopnic zopet povečala in sicer na 887 prodanih vstopnic. Daleč najbolj obiskana naravna znamenitost je že vsa leta Postojnska jama.

Vir podatkov so objave v publikacijah Rezultati raziskovanj in Statistične informacije 21 Statističnega urada Republike Slovenije. Podatki so zbrani s poročili o obiskovalcih turističnih znamenitosti, igralnic in kopališč, ki jih Statističnemu uradu pošiljajo upravljavci turističnih objektov glede na število prodanih vstopnic.

Obiskovalci pomembnejših turističnih znamenitosti, Rezultati raziskovanj 661/1996, 681/1997, 708/1998, 736/1999, 738/2000, 745/2001, 771/2002, 787/2002, Statistični urad Republike Slovenije; Obiskanost pomembnejših turističnih znamenitosti, igralnic, kopališč, galerij in muzejev ter dnevi poslovanja, Slovenija, Statistične informacije 21, 148/2004, 73/2005, 47/2006, 25/2007, 16/2008

Uredba o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem (Ur. l. RS, št. 77/2002)

Uredba o koncesiji za rabo naravne vrednote Sečoveljskih solin in o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline (Ur. l. RS, št. 11/2002)

23. julij 2008
Urška Kušar, Nika Zupan, Agencija Republike Slovenije za okolje, Sabina Žnidarič