[OP04]
Environmental public awareness
Assessments published: [ 2009 2006 ]
Image OP4-1: Zaskrbljenost javnosti zaradi okoljskih problemov

Source: Eurobarometer: Attitudes of European citizens towards the environment, 2004 in 2007


Image OP4-2: Najpomembnejše zadeve, s katerimi se sooča Slovenija, s poudarkom na okolju

Source: Eurobarometer 62, 64, 66, 68, 70, 72


Image OP4-3: Prednostne naloge državljanov pri varovanju okolja, kot jih vidimo Slovenci v primerjavi s povprečjem EU

Source: Eurobarometer: Attitudes of European citizens towards the environment, 2004 in 2007


Image OP4-4: Število dogodkov in udeležencev v Okoljskem centru ter število obiskovalcev Info točke

Source: Okoljski center, 2010


Last update of indicator: 29 December 2006.

Apology: Texts in English haven't been updated yet.

Albert Kolar, Environmental Agency of the Republic of Slovenia